Logotype

Finansiella mål

I samband med kapitalmarknadsdagen den 14 nov, 2017, presenterade Doro nya finansiella mål.

  • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på minst 10 procent (inklusive förvärv)
  • Långsiktig rörelsemarginal (EBIT) på minst 8 procent
  • Intäkter från tjänster ska långsiktigt utgöra minst 30 procent av totala intäkter 
  • Nettoskuld som andel av EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger
  • Utdelning till aktieägare ska utgöra 33 procent av nettovinsten (dock med hänsyn tagen till kapitalstruktur och aktieåterköp)

HUVUDKONTOR

Doro AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy