Vision, mission and strategies

Doros vision är att vara den mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomhygienprodukter. Vi har aclear och enkel strategi för att uppnå långsiktig tillväxt med ett hållbart resultat som vi lanserade redan under 2007. En strategi som ligger fast, eftersom dess fem komponenter förbli framgångsrika.