Logotype

Optionsprogram

Doro har för närvarande inget utestående optionsprogram.

Optionsprogram 2014-2017

Vid en extra extra bolagsstämman 21 augusti 2014 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Doro-koncernen. Varje teckningsoption gav innehavaren rätt att köpa en aktie till ett förutbestämt pris om 42,00 kr under tidsperioden 22 maj 2017 till och med 21 juni 2017.

Optionspriset på 1,26 kr beräknades enligt den så kallade Black & Scholes-modellen, beaktat av estimerad utdelning och använd aktiekurs om 31,10 kr, volatilitet 30 procent, riskfri ränta 0,31 procent och löptid om 2,78 år (12 sep 2014 till 21 jun 2017). Totalt emitterades 841 000 teckningsoptioner. 

Utförlig information om optionsprogrammet finns i dokumentationen som hör till den extra bolagsstämman 2014.

För information relaterad till optionsinlösen, se pressmeddelanden från Doro från 22 maj 2017 och 2 juli 2017.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy