Logotype

Information - GDPR

Information rörande vårt arbete med GDPR

Från och med den 25 maj 2018 kommer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) att börja gälla såsom lag för samtliga medlemsländer i EU och EES. Det är den största lagreformen rörande personlig integritet de senaste 20 åren och den kommer att medföra en hel del förändringar. Bland annat kommer den att stärka den personliga integriteten för enskilda personer och öka ansvaret för personuppgiftsansvariga.

Doro är väl medvetna om den förändring som är på väg och vi har i ett tidigt skede påbörjat arbetet inom vår organisation för att garantera att vi uppfyller GDPR när denna träder i kraft. Vi sätter mycket stor vikt vid våra kunders förtroende och för oss ska det vara en självklarhet när vi ansvarar över era personuppgifter att vi inte hanterar fler uppgifter än nödvändigt och att dessa hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Var befinner vi oss?

Doro har alltid lagt stor vikt vid personlig integritet och att skydda våra kunder. Vi vet att många befinner sig i ett senare stadie i livet och ibland behöver extra hjälp. Vi påbörjade därför tidigt arbetet med att engagera hela vår organisation att arbeta med frågor rörande GDPR. Vi har engagerat våra jurister och samarbetat med extern expertis. Vi har även tillsatt ett Dataskyddsombud vars uppgift är att granska hur vi arbetar med frågor rörande GDPR och som ska föra vårt arbete framåt även efter att lagen har trätt i kraft.

Vårt första steg har varit att granska vår organisation och kartlägga alla personuppgifter vi hanterar. Vi arbetar nu vidare med att aktivt utveckla våra rutiner, fortsatt granska vår verksamhet och våra avtal, utbilda våra anställda och se över våra säkerhetssystem. Den verksamhet som bedrivs under Doro Care är certifierad för ISO 27001 vilket har utgjort en bra grund i vårt arbete. Vår ambition är att dina uppgifter aldrig ska utsättas för risker och att de personer som arbetar med dina uppgifter är medvetna om och arbetar utifrån våra säkerhets- samt sekretesskrav.

Bearbetning av personuppgifter

Den data som anges i våra system av våra kunder, och i vissa fall deras användare, bearbetats endast efter kundens instruktioner samt villkoren i våra nuvarande och uppdaterade avtal eller allmänna villkor. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med mottagare i tredje land utan din vetskap och ditt samtycke.

Användning av underleverantörer

Doro utför huvudsakligen själv alla behandlingar rörande personuppgifter men vi anlitar även vissa tredjepartsleverantörer som stödjer oss i vårt arbete. Vi är mycket noggranna i vår urvalsprocess och ser till att våra leverantörer har god kompetens och kan upprätthålla rätt sekretess- och säkerhetsnivå. Vi kommer se till att du tillhandahålls information om de av våra leverantörer som mottar dina personuppgifter redan innan du börjar använda en tjänst vi erbjuder.

Säkerhet och trygghet

Enligt GDPR ska vi arbeta utifrån de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Doro strävar efter att alltid tillhandahålla den senaste säkerheten och bygga en trygg infrastruktur som garanterar säker driftsättning av våra tjänster, säker datalagring, säker kommunikation samt en säker och privat kommunikation med våra kunder genom våra informationskanaler såsom internet, telefon och e-post.

 Säkerheten i vår infrastruktur har konstruerats i lager som bygger på varandra. Vi använder oss av, bland annat, kryptering, verifiering, säkerhetsnycklar och anonymisering för att skydda dina uppgifter. Genom vår tjänst Doro Care behandlar vi vissa känsliga personuppgifter, dessa erhåller därmed ett ytterligare starkare skydd.

Hur påverkar detta er som kund?

I förhållande till de kommuner som använder sig av Doro Care är vi främst personuppgiftsbiträde. Detta innebär att personuppgifter som tillhör en individ behandlar och lagrar vi å kommunens vägnar i våra system. Det är kommunen som är huvudansvarig för uppgifterna, men vi uppfyller självklart de krav som ställs på oss. Dessa krav har ökat i och med GDPR. Doro arbetar därför med att granska våra personuppgiftsbiträdesavtal, leverantörsavtal och våra lagringstider. Vi uppmanar även organisationer att på egen hand se över och uppdatera sina interna rutiner och avtal.

Vi håller på att gå igenom våra kundregister och granska att ingen information vi lagrar om dig inte är nödvändig för oss. Vi utvecklar även våra rutiner och håller på att ta fram nya system för att du på ett enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med oss och kunna utöva dina rättigheter enligt GDPR. Detta kommer ge dig ett starkare skydd och göra det enklare för dig att hålla dig informerad.

Vad kan du göra?

Som kund hos oss kan det vara bra att titta runt på vår hemsida och bekanta dig med vad vi gör och hur vi behandlingar dina uppgifter. Om du är dataansvarig kan du hitta mer om dina skyldigheter enligt GDPR genom att regelbundet besöka webbplatsen för ditt lands tillsynsmyndighet.

Glöm inte heller att uppdatera dig rörande andra företags arbete med GDPR såsom Google eller Facebook. Vi samarbetar med dessa företag men det är inte vi som är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till dem eftersom vi inte kan hantera eller bestämma hur uppgifterna ska behandlas.

Vad händer nu?

Vi kommer snart att ladda upp en ny version av vår integritetspolicy och vi kommer att uppdatera våra allmänna villkor rörande personuppgifter här på vår hemsida. Båda dessa dokument kommer att göras tillgängliga i god tid innan GDPR träder i kraft så att ni, som våra kunder, hinner läsa igenom och bekanta er med villkoren. Vi kommer även kontinuerligt uppdatera hemsidan och lämna mer information om vår fortsatta process. Återkom därför gärna till vår hemsida eller hör av dig till oss via gdpr@doro.com för att hålla dig uppdaterad.

Rörande de hjälpmedel vi håller på att ta fram för dig som kund är vår ambition att du på ett enkelt sätt ska kunna begära och få ut information som ger dig information om all hantering vi genomför rörande dina personuppgifter, inklusive vilka vi delar informationen med. Du kommer även att kunna begära att vi ska rätta dina uppgifter, komplettera dem eller radera dem. Du kommer även på ett enkelt sätt kunna begära att vi ska flytta över dem till någon annan (dataportabilitet).

Vi kommer dessutom snart att skicka ut mer specifik information till alla de kommuner vi samarbetar med. Kommunerna kommer då få mer information om vad som händer i vårt vidare samarbete rörande GDPR.

 

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy