Logotype

Aktieägare den 30 juni 2018

NamnAntal aktier Andel och röster , %
Luxembourg AIF Clients Account3 743 09215,5
Rite Internet Ventures Holding AB2 387 0579,9
FCP Objectif Investissement, Microcaps1 090 7424,5
Humle Kapitalförvaltning AB988 1684,1
Nordea Investment Funds736 7293,0
Clearstream Banking S.A., W8IMY726 3813,0
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension666 7522,8
Linc AB600 0002,5
Cbldn-Pohjola Bank PLC Client A/S586 9202,4
Originat AB540 0002,2

Källa: Euroclear Sweden AB

Vid utgången av 2017 hade Doro 8 438 aktieägare, att jämföra med 11 066 året innan. Andelen utländska ägare uppgick vid årsskiftet till 42 procent. Av de svenska investerarna, 58 procent, utgjordes 34,1 procent av institutionella investerare och 24 procent av fysiska personer. Doro AB ägde vid utgången av 2017 inga egna aktier.

Bemyndigande

Styrelsen i Doro AB (publ) har beslutat att utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman den 27 april 2017. Styrelsen i Doro AB har beslutat att man avser att genomföra ett återköpsprogram för sammanlagt upp till 25 miljoner kronor fram till och med 26 april 2018. Maximalt får 2 375 525 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier. Doro AB innehar (2018-04-26) nu 439 030 Doro aktier.

För information om återköpta aktier: 

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

HUVUDKONTOR

Doro AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy