Logotype

Nyckeltal

SEKm20162015201420132012
Resultaträkning     
Intäkter1959,11838,01276,21142,5837,5
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA121,4139,2122,6113,783,1
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT47,795,279,778,961,4
Finansnetto-8,3-10,8-0,4-0,7-11,9
Resultat efter finansiella poster39,484,479,378,249,5
 Balansräkning     
 Anläggningstillgångar496,2481,6222,3227,893,2
 Omsättningstillgångar730,7673,4552,2397,2282,1
 Kassa och bank61,043,978,2123,9141,1
 Eget kapital520,0482,0334,8287,0209,0
 Långfristiga skulder197,0170,359,6138,373,1
 Kortfristiga skulder570,9546,6458,3323,6234,3
 Balansomslutning1287,91198,9852,7748,9516,4
 Avkastningstal     
 Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, %6,817,232,852,294,5
 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %6,215,618,724,427,4
 Resultat per aktie efter betald skatt0,562,922,93,682,34
 Kassaflödeskvot129902614065
 Marginalmått     
 Roreslekapital, EBITDA %6,27,69,610,09,9
 Rörelsemarginal, EBIT %2,45,26,26,97,3
 Nettomarginal, %2,04,66,26,85,9
 Kapitalintensitet     
 Kapitalomsättningshastighet (ggr)1,61,81,61,81,7
 Finansiella mått     
 Soliditet, %40,440,239,338,340,5
 Kassaflöde från den löpande verksamheten61,785,722,5110,540,2
 Antal anställda50035817214981
 Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter)111,089,886,7123,9172,6
 Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013)96,4220,751,2146,727,3

HUVUDKONTOR

Doro AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy