Logotype

Nyckeltal

SEKm201720162015201420132012
Resultaträkning      
Intäkter 1959,118381276,21142,5837,5
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 121,4139,2122,6113,783,1
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 47,795,279,778,961,4
Finansnetto -8,3-10,8-0,4-0,7-11,9
Resultat efter finansiella poster 39,484,479,378,249,5
 Balansräkning      
 Anläggningstillgångar 496,2481,6222,3227,893,2
 Omsättningstillgångar 730,7673,4552,2397,2282,1
 Kassa och bank 6143,978,2123,9141,1
 Eget kapital 520482334,8287209
 Långfristiga skulder 197170,359,6138,373,1
 Kortfristiga skulder 570,9546,6458,3323,6234,3
 Balansomslutning 1287,91198,9852,7748,9516,4
 Avkastningstal      
 Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 6,817,232,852,294,5
 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 6,215,618,724,427,4
 Resultat per aktie efter betald skatt 0,562,922,93,682,34
 Kassaflödeskvot 129902614065
 Marginalmått      
 Roreslekapital, EBITDA % 6,27,69,6109,9
 Rörelsemarginal, EBIT % 2,45,26,26,97,3
 Nettomarginal, % 24,66,26,85,9
 Kapitalintensitet      
 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,61,81,61,81,7
 Finansiella mått      
 Soliditet, % 40,440,239,338,340,5
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,785,722,5110,540,2
 Antal anställda 50035817214981
 Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter) 11189,886,7123,9172,6
 Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013) 96,4220,751,2146,727,3

HUVUDKONTOR

Doro AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy