Logotype

Nyckeltal

SEKm201720162015201420132012
Resultaträkning      
Intäkter 1924,01959,118381276,21142,5837,5
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 156,2121,4139,2122,6113,783,1
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 92,047,795,279,778,961,4
Finansnetto -0,3-8,3-10,8-0,4-0,7-11,9
Resultat efter finansiella poster 91,739,484,479,378,249,5
 Balansräkning      
 Anläggningstillgångar502,8 496,2481,6222,3227,893,2
 Omsättningstillgångar617,4 730,7673,4552,2397,2282,1
 Kassa och bank57,1 6143,978,2123,9141,1
 Eget kapital583,7 520482334,8287209
 Långfristiga skulder119,2 197170,359,6138,373,1
 Kortfristiga skulder474,4 570,9546,6458,3323,6234,3
 Balansomslutning1177,3 1287,91198,9852,7748,9516,4
 Avkastningstal      
 Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 13,56,817,232,852,294,5
 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 12,16,215,618,724,427,4
 Resultat per aktie efter betald skatt 0,562,922,93,682,34
 Kassaflödeskvot 130129902614065
 Marginalmått      
 Röreslekapital, EBITDA %8,1 6,27,69,6109,9
 Rörelsemarginal, EBIT %4,8 2,45,26,26,97,3
 Nettomarginal, %4,8 24,66,26,85,9
 Kapitalintensitet      
 Kapitalomsättningshastighet (ggr)1,6 1,61,81,61,81,7
 Finansiella mått      
 Soliditet, %49,6 40,440,239,338,340,5
 Kassaflöde från den löpande verksamheten119,5 61,785,722,5110,540,2
 Antal anställda 458,050035817214981
 Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter)107,1 11189,886,7123,9172,6
 Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013)70,2 96,4220,751,2146,727,3

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy