Logotype

Doro väljer distributionslösning i Polen

Doro väljer distributionslösning i PolenDoro har ingått avtal med TM Distribution Sp.zo.o om distribution av befintligprodukt¬portfölj i Polen. Detta sker som ett led i den nya försäljningsstrategisom introducerades av företagsledningen under verksamhetsåret 2006.I samband med att det nya samarbetet inleds övertar TM Distribution detbefintliga varulagret i det polska dotterbolaget till varulagrets bokfördavärde. Vidare anställer TM Distribution en av Doro:s tidigare anställda. Samarbetet med TM Distribution innebär initialt en lägre kostnadsbas för Doromen endast margi¬nell påverkan på resultatet. I framtiden förväntas en positivresultateffekt för Doro.TM Distribution ägs av Magdalena Duhanik-Persson och Tomas Persson. Då TomasPersson är styrelseledamot i Doro har det varit av vikt för Doro att samarbetetsker på marknadsmässiga villkor. Eftersom den nya distributionslösningen iövrigt inte har någon nämndvärd effekt för Doro vidtas dock inga ytterligareåtgärder med anledning av närstående förhållandet.Samarbetet med TM Distribution inleds den 15 april.Lund den 13 april 2007Doro ABFör ytterligare information kontakta:CEO Rune Torbjörnsen 046-280 50 60 ellerCFO Stefan Sjölin 046-280 50 62För frågor beträffande TM Distribution Sp.zo.o hänvisas till Tomas Persson, 070376 00 00.Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomfyra business units; Home Electronics, Luba Sports Electronics, BusinessElectronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 ländervärlden över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker,onlinebutiker och sportbutiker. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien ärnoterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy