Logotype

Nytt headset från Doro förebygger hörselskador

Nytt headset från Doro förebygger hörselskadorDoro blir en av de första tillverkarna att lansera ett nytt headset som klararkraven för den nya TCO-märkningen. Doros nya headset hs1120m skyddar bland annatmot akustisk chock, ett fenomen som kan ge allvarliga hörselproblem. Undermåligaheadsets som saknar inbyggt skydd mot plötsliga och höga ljudsignaler tros varaen av orsakerna till arbetsrelaterade hörselskador bland professionellaheadsetanvändare. Akustisk chock är ett fenomen som uppstår när en hög ljudspik plötsligt fångasupp av ett headset och som kan leda till allvarliga hörselskador som tinnitusoch hörselnedsättning. Doros nya headset hs1120m har inbyggt skydd mot akustiskchock och är speciellt framtaget för professionella användare, exempelviscallcenters. - Att bry sig om sina anställda och att försäkra sig om att de inte riskerar attskada sin hörsel i arbetet är två väldigt viktiga faktorer i dagens arbetsliv.Det är också anledningen till att våra kunder har efterlyst ett riktigt braheadset som minskar risken för arbetsskador. Något som är svårt att hitta påmarknaden idag. Vi tror att alla professionella användare kommer att bli nöjdamed vårt nya TCO-märkta headset, säger Jérôme Arnaud, VD på Doro. TCO'07 Headsets är den senaste standarden i raden av TCO-certifieradkontorsutrustning. Behovet av en internationell, oberoende och tillförlitligmärkning av headsets har ökat i takt med en kraftig tillväxt för den globalaheadsetmarknaden. - Vi hoppas att den nya TCO-märkningen medför att allt fler tillverkare satsarpå kvalitet och användbarhet, men framförallt att användningen av bra headsetsökar. Doros nya headset är ett utmärkt exempel på ett högkvalitativtarbetsredskap som förebygger både belastnings- och hörselskador, säger AnnikaOverödder, projektledare på TCO Development.I Sverige har antalet anställda vid callcenter femdubblats sedan år 2000 ochidag arbetar cirka 100 000 personer på callcenter runt om i landet. TCODevelopments nya certifieringssystem innefattar både headset med sladd ochtrådlösa headset och ställer krav på ergonomi, miljö, energiförbrukning ochstrålning. Doro hs1120m presenteras i Stockholm den 14 november i samband med ett föredragkring den nya TCO-märkningen. På plats är bland annat Doros nytillträdde VDJérôme Arnaud för att motta ett certifikat av TCO Development. Media är välkomnaatt närvara och för anmälan och ytterligare uppgifter vänligen kontakta JonasLidheimer på Sund Kommunikation (se kontaktuppgifter nedan).Headsetet kostar cirka 1 200 kronor och finns tillgängligt från slutet avnovember hos elektronikhandeln och återförsäljare av kontorsmaterial. Läs mer om Doro Business Electronics och produktsortimentet på www.doro.se. Försnabb nedladdning av bilder klicka här.För ytterligare information vänligen kontakta:Jérôme Arnaud, VD, Doro, telefon +33 1 30 07 17 01, e-postjerome.arnaud@doro.comFredrik Forssell, Marknadschef på Doro, telefon 0705 15 67 34, e-postfredrik.forssell@doro.comAnnika Overödder, projektledare TCO Development, telefon 070 251 16 68, e-postannika.overodder@tcodevelopment.seFör produkttester vänligen kontakta:Jonas Lidheimer, Sund Kommunikation, telefon 0739 62 02 92, e-postjonas.lidheimer@sundkommunikation.se Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy