Logotype

Doro tecknar distributörsavtal i USA med Brightpoint Inc. och får produktgodkännande för Doro Care Electronics

Doro tecknar distributörsavtal i USA med Brightpoint Inc. och fårproduktgodkännande för Doro Care ElectronicsDoro har tecknat ett distributionsavtal för den amerikanska marknaden medBrightpoint North America L.P. (“Brightpoint”), ett dotterbolag till BrightpointInc. I första hand avser avtalet Doros enkla mobiltelefoner för äldre. Samtidigthar den amerikanska myndigheten för reglering av telekommunikationer ochradiofrekvensspektrum, FCC, godkänt fyra av Doros produkter från affärsenhetenCare Electronics. Avtalet som omfattar både mobil- och andra telefoner inom DoroCare Electronics gäller för USA. - Detta är ett starkt tillskott i vår internationella expansion viadistributörer och det glädjer mig att vi nu tar steget in i USA med en avvärldens ledande distributörer säger Jérôme Arnaud vd Doro. Den åldrande amerikanska befolkningen har precis som på Doros befintligamarknader ett stort behov av produkter som är anpassade efter deras behov.Marknaden för den här typen av produkter är fortfarande relativt oupptäckt ochDoro tar nu en position som en av de första.Godkännandet från FCC (Federal Communications Commission), som är denamerikanska motsvarigheten till svenska PTS, gäller tre av Doros enklamobiltelefoner samt hemtelefonen MemoryPlus 319ph, som är en telefon för äldremed nedsatt minnesfunktion. Den nu godkända telefonen MemoryPlus 319ph var en av de produkter som belönadesmed det åtråvärda amerikanska designpriset IDEA® tidigare i år.För ytterligare information vänligen kontakta:Jérôme Arnaud, VD, Doro, telefon +46  46 280 50 05, e-postjerome.arnaud@doro.com Christopher Lundström, Doro representant i USA, telefon +1 646 203 7357, e-postchristopher.lundstrom@doro.comOm Brightpoint, Inc. Brightpoint, Inc. (Nasdaq:CELL) är ett tjänsteföretag inom telekombranschen medfokus på produkt- och informationshantering. Vi tillhandahåller lösningar föratt sälja, hantera och distribuera produkter inom mobiltele- och IT-området såsmart som möjligt för våra affärspartners, i huvudsak tillverkare, operatöreroch återförsäljare. Vår distributörsverksamhet riktas främst mot återförsäljareinom segmenten, telefack, radio/TV samt servicehandel. Brightpoint är världensstörsta distributör inom telekombranschen och hanterar över 100 miljonertelefoner per år. Brightpoint har ca 3700 anställda i 25 länder med målsättningatt växa på ännu fler marknader. Det globala huvudkontoret ligger i Plainfield,Indiana och huvudkontoret i Europa ligger i Padborg, Danmark.Mer information om Brightpoint Inc. finns på www.brightpoint.com, eller genomatt ringa på +1 877-IIR-CELL (+1 877-447-2355). Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy