Logotype

Fortsatt stark tillväxt för Care Electronics, 33 procent av Doro för första halvåret

Fortsatt stark tillväxt för Care Electronics, 33 procent av Doro för förstahalvåretDoros affärsenhet Care Electronics fortsatte sin starka tillväxt under det andrakvartalet och ökade försäljningen med närmare 300 procent. Under andra kvartaletutgjorde Care Electronics försäljning 40 procent av Doros totala försäljning.För det första halvåret uppgick Care Electronics försäljning till 46,7 Mkr (15,1Mkr), vilket motsvarar cirka 33 procent av den totala försäljningen. Den starkaökningen beror främst på framgången med lättanvända mobiltelefoner för äldrepersoner. Under andra kvartalet lanserades de nya mobiltelefonerna HandleEasy328gsm and HandleEasy 330gsm framgångsrikt runt om i Europa.-  Till följd av ökad orderingång under det andra kvartalet jämfört med förstakvartalet, förväntar vi oss att andra hälften av 2008 blir bättre än föregåendeår. Detta förväntas huvudsakligen vara ett resultat av marknadssatsningar ochintroduktion av nya produkter för äldre inom Care Electronics, säger JérômeArnaud, VD på Doro.Doro hade en omsättning på 68,1 Mkr (72,5 Mkr) för andra kvartalet och 139,5 Mkr(151,2 Mkr) under första halvåret. Den lägre omsättningen är en följd av denförväntade försäljningsutvecklingen inom Home Electronics och BusinessElectronics.Rörelseförlusten före skatt och finansiella poster var 4,3 Mkr (-0,2 Mkr) förandra kvartalet och 3,7 Mkr (+1,1 Mkr) för halvåret. Förlusten beror främst pålägre försäljning kombinerat med högre marknadsförings- och säljkostnader förlansering av nya produkter inom Care Electronics.-  Under andra halvåret 2008 kommer vi att fortsätta bygga upp vår verksamhetCare Electronics. I Home Electronics kommer vi att fokusera på lanseringen avnya produkter för att motverka nedgången i marknaden. I Business Electronicsförväntar vi en förbättrad försäljning av vårt nya sortiment VoIP-produkter somen följd av att vi har stärkt vår säljorganisation, avslutar Jérôme Arnaud.Den fullständiga delårsrapporten finns på www.doro.comFör ytterligare information, vänligen kontaktaVD Jérôme Arnaud, tel: +46-46-280 50 05 Marknadsdirektör Fredrik Forssell, tel: +46-46-280 50 80Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy