Logotype

Meddelande om ägarförändring i Doro AB (publ)

Meddelande om ägarförändring i Doro AB (publ)Ett antal av de större ägarna i Doro AB (publ) (”Doro”), Originat AB, Alted AB,Dirbal AB samt Handels och Investment AB Venture har genom DO intressenter AB(”DO intressenter”) per den 7 januari 2008 sålt totalt 130.000 aktier i Dorotill åtta personer i Doros ledning. Aktierna har sålts till marknadspris. DO intressenter äger efter dessa försäljningar 685.767 aktier i Doro motsvarandecirka 3,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Doro jämfört med 4,2 procenttidigare.Stockholm den 7 januari 2008DO intressenter ABFrågor angående detta meddelande besvaras av:Tedde Jeansson, DO intressenter AB, telefon 0708-554778

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy