Logotype

Nästan nio av tio äldre har mobiltelefon men varannan känner oro och osäkerhet inför ny teknik

Ny undersökning från Synovate visar:

Trots att merparten av alla svenskar över 65 år har en mobiltelefon känner
nästan varannan person i samma åldersgrupp sig skrämd av eller osäker på ny
teknik. Dagens pensionärer efterfrågar därför enkelhet och användarvänlighet
framför moderna funktioner och tjänster när det gäller mobiltelefoner.
Uppgifterna kommer från en ny undersökning* av Synovate,genomförd på uppdrag av
Doro, kring äldres attityder och vanor av mobiltelefoni i Sverige,Frankrike och
England. 

Nästan 90 procent av alla svenskar över 65 år har idag tillgång till
mobiltelefon men samtidigt känner sig nästan varannan person (cirka 45 %) i
samma åldersgrupp skrämd av eller osäker på ny teknik som blir ett allt
vanligare inslag i det moderna samhället. Doros och Synovates undersökning
visar också att en stor och skarp skärm, stora och tydliga knappar samt enkla
funktioner är de viktigaste kriterierna när Sveriges pensionärer ska välja en
ny mobiltelefon. Endast cirka en procent av de tillfrågade personerna angav nya
funktioner och tjänster som en avgörande faktor när de ska köpa ny 
mobiltelefon.

- Det finns risk att ny teknik är på väg att springa ifrån de äldre då den lätt
kan upplevas som komplicerad och skrämmande. Med Doro Care Electronics satsar
vi därför hårt på att ta fram moderna och användarvänliga produkter, däribland
mobiltelefoner, som också är anpassade för äldre människors olika behov, säger
Jérôme Arnaud, VD på Doro. 

Äldre är i likhet med de flesta andra grupper i samhället inte en homogen
grupp. Vissa personer som är över 65 år kan ha använt mobiltelefonen i sitt
arbete i mer än 15 år och har därmed stor mobilvana. 
Medan andra aldrig har använt en mobiltelefon tidigare. Till exempel visar
undersökningen att inbyggd kamera är en viktigare funktion inom åldersgruppen
65-74 år (cirka 20 %) än bland 75+ (cirka 10 %)och att skicka SMS är betydligt
vanligare bland yngre seniorer (cirka 45 % jämfört med 25 %). 

- I takt med att befolkningen blir allt äldre och större blir det också
viktigare med användarvänliga produkter som kan underlätta vardagen för äldre.
PRO uppskattar och uppmuntrar utvecklingen av enkla mobiltelefoner och
förhoppningsvis uppmärksammar allt fler äldre att det nu finns användarvänliga
alternativ, säger Gerd Klang, studieombudsman på PRO, Pensionärernas
Riksorganisation. 

Undersökningen avslöjar också en hel del intressanta lokala skillnader mellan
Sverige, Frankrike och England. Exempelvis är det endast varannan fransk
pensionär som har tillgång till mobiltelefon medan motsvarande siffra i England
uppgår till cirka 75 procent. När det gäller faktorer som påverkar de äldres
köpbeslut så ser det i stort sätt liknande ut i samtliga länder med undantag
för England där priset är mycket mer betydelsefullt (cirka 40 %) än i Sverige
(cirka 20 %) och Frankrike (cirka 25 %). 

Läs mer om Doros mobiltelefoner för äldre användare på www.doro.se.
För ytterligare information om undersökningen vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD på Doro, telefon +33 1 30 07 17 01,
e-post jerome.arnaud@doro.com
Camilla Nilsson, Marknadskommunikationsansvarig, Consumer Products, telefon
0706 98 82 65,e-post camilla.nilsson@doro.com 

För produkttester och produktbilder vänligen kontakta:
Daniela Rogosic, Sund Kommunikation, telefon 0733 45 67 41,
e-post daniela.rogosic@sundkommunikation.se

*) Undersökningen är genomförd i så kallade omnibussar i Sverige, Frankrike och
England. Personerna som intervjuades i 
undersökningen var samtliga 65 år eller äldre och utgör ett representativt
urval av respektive lands totala åldersgrupp. 
Intervjuerna genomfördes via telefon under perioden 29 september - 19 oktober
2008.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy