Logotype

Doro AB:s årsredovisning 2009 publicerad på koncernens webbplats

PressmeddelandeLund, 11 mars 2010Doro AB:s årsredovisning 2009 publicerad på koncernens webbplatsIdag, torsdagen den 11 mars 2010, kl 14.00, Har Doro AB:s årsredovisningför verksamhetsåret publicerats 2009 på koncernens webbplats, www.doro.com.”Det är med stor glädje vi rapporterar ett bra år för Doro”, skriver Doroskoncernchef Jérôme Arnaud i årsredovisningen för 2009. ”Såväl omsättnings- somlönsamhetstrend bekräftar att vi har lyckats vända utvecklingen från tidigareår. Bakom dessa framgångar ligger vårt fokus på lättanvända mobiltelefoner förseniorer, något som har förstärkts de senaste två åren. Och, i linje med vårstrategi, blev 2009 det år som verkligen etablerade Doro som ledaren förkategorin telekom inom Care Electronics.” Årsredovisningen publiceras på koncernens webbplats och tryckta exemplarskickas till aktieägare och andra intressenter efter beställning via Doro AB,046-280 50 00 eller sales@doro.com.Årsredovisningen finns även bifogad i detta meddelande.För mer information vänligen kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +33 6850 41000,eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offent-liggörande torsdagen den 11 mars 2010, kl 14:00. Om DoroDoro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy