Logotype

Doro i samarbete med universitet för att utveckla en avatar för att ta fram lättanvända konsumentprodukter

PressmeddelandeLund, 1 februari 2010 Doro i samarbete med universitet för att utveckla enavatar för att ta framlättanvända konsumentprodukter Doro är en av de industriella parter som ingår i ett forskningsprojekt som medstöd av Europeiska Unionen bland annat ska ta fram en avatar för utvecklandetav lättanvända produkter för människor med särskilda behov. I projektet, kallatVICON, samarbetar Doro med välkända vetenskapliga institutioner som Bremensuniversitet, Fraunhofer FIT, RNID och CNIB. EU har initierat projektet som syftar till att motverka marginaliserandet avmänniskor med funktionsnedsättningar vad gäller syn, hörsel och rörelseförmåga.Projektet fokuserar inledningsvis på två produktkategorier som har storbetydelse för människor i deras vardag: tvättmaskiner och mobiltelefoner. Denprimära målgruppen är den växande skaran av seniorer. ”Det är bra att vi kan vara en partner till ett prestigeuniversitet och därmedkombinera en vetenskaplig metodik med vår pragmatiska kultur. På så sätt kanolika experter utbyta idéer om funktionshinder och hur detta ska påverkautformandet av framtidens produkter”, säger Doros VD och koncernchef JérômeArnaud. ”Samtidigt känner vi, som europeiskt småbolag och ledande inom CareTelecoms, att det är vår roll att bidra till utvecklingen och spridningen avnya verktyg som på ett tidigt stadium kan involvera äldre med funktionshinder iutformandet av konsumentprodukter.” Doro har en ledande position i den nya kategorin Care Telecoms, och har redanutvecklat en rad produkter inom området, bland annat lättanvändamobiltelefoner. ”Vi har i våra undersökningar av människors behov - och i vår försäljning -redan idag märkt att lättanvända mobiltelefoner och andra konsumentproduktersom till exempel lättanvända fjärrkontroller till TV:n är till stor nytta. Medkunskap och klok design kan vi hjälpa människor att fortsätta att utnyttjatekniken såsom de gjorde före en funktionsnedsättning”, kommenterar JérômeArnaud. Doro kommer även att medverka i definiering, validering, spridning och enframtida kommersialisering av projektets resultat. I förlängningen hoppas EUatt projektet även ska leda till mer konkurrenskraftiga teknikföretag i Europa. För ytterligare information kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, tel: 070 918 55 42, Annette Borén, CFO, tel:070 630 00 09 och Thomas Bergdahl, vice VD Doro samt kommunikationsansvarig förprojekt VICON, tel: 070 771 02 02. Fakta om projektet VICON:Virtual User Concept for Inclusive Design of Consumer Products and UserInterfaces (VICON) är ett projekt inom EU:s sjunde ramprogram, även benämt FP7.Detta är EU:s huvudinstrument för att bistå spetsforskning i Europa och detgäller från 2007 till 2013. Mer information på cordis.europa.eu ochwww.vinnova.se Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande måndagen den 1 februari 2010, kl 10:00 CET. Om Doro Med Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2008 omsatte bolaget 363 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy