Logotype

Doro ser fortsatt god efterfrågan på seniortelefoner i Norden

PressmeddelandeLund den 12 november 2010Doro ser fortsatt god efterfrågan på seniortelefoner i NordenMed anledning av vissa medieuppgifter vill Doro® lämna följande information.Doro har under årets tre första kvartal ökat sin försäljning med 52 procent,från 111,1 Mkr till 168,8 Mkr, jämfört med samma period i fjol. Bolaget ärsedan 1974 ett väl etablerat varumärke inom telekomprodukter i Sverige ochövriga Norden. Idag står de nordiska länderna för omkring 30 procent avförsäljningen. ”Affärsenheten Care Electronics har fortsatt utvecklats väl”, säger JérômeArnaud, VD och koncernchef för Doro. ”I fjol sålde koncernen 360 000mobiltelefoner, främst till våra etablerade marknader i Norden, Frankrike ochStorbritannien, men även till andra länder i Europa samt till USA. Kringkommande årsskiftet kommer vi att ha levererat vår miljonte mobiltelefon sedanförsäljningsstarten 2007.” ”Care Electronics, med ett sortiment av mobiltelefoner riktade mot seniorerstår idag för över 80 procent av Doros totala försäljning”, fortsätter JérômeArnaud. ”Resterande andel av försäljningen står vår andra affärsenhet, HomeElectronics, för. Här har vi gjort omfattande strategisk översyn för att nålönsamhet och vi planerar för hur vi kan harmonisera våra affärsenheter under2011.” ”Med ett starkt varumärke och produkter som svarar mot en växande målgruppräknar jag med att vi på medellång sikt kommer att kunna nå en marknads-penetration om 20-25 procent av Nordens befolkning i åldern över 65 år.Vi är ledande i segmentet mobiler för seniorer och vår målsättning är attexpandera marknaden genom att utveckla telefoner som möter de krav som vårakunder ställer.” För mer information vänligen kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande fredagen den 12 november 2010, kl 08.00 CET. Om DoroDoro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy