Logotype

Doro stärker sin närvaro på den spanska marknaden genom distributionsavtal med 20:20 Mobile

PressmeddelandeLund, 16 mars 2010Doro stärker sin närvaro på den spanska marknadengenom distributionsavtal med 20:20 MobileDoro® har tecknat avtal med den ledande europeiska distributören avtelekomprodukter, 20:20 Mobile Spain. 20:20 Mobile är ett väl etablerat bolag som kommer att sälja Doros populäramobiltelefoner genom cirka 200 butiker i Spanien. Därmed kan Doro bättre nå uttill de 7,4 miljoner människor som idag är 65 år eller äldre. ”Vi är verkligen nöjda med avtalet med 20:20 Mobile Spain”, säger JérômeArnaud, Doros VD och koncernchef. ”Med en stark lokal närvaro kan vi växasnabbare på den spanska marknaden och samtidigt ta ytterligare ett steg i vårglobala tillväxtstrategi.” Germán Lopéz, VD för 20:20 Mobile Spain kommenterar: “Vi valde att arbeta medDoro eftersom de är ledare för kategorin lättanvända mobiltelefoner för englobal marknad, och kan uppfylla önskemålen från de spanska kunderna. Avtaletinnebär att vi kan utöka våra försäljningskanaler för konsumentelektronik,framförallt med mobila lösningar riktade till seniorer och personer i behov avtrygghetsprodukter. Genom vårt partnerskap med Doro hoppas vi också att kunnaytterligare utveckla samarbeten med spanska mobiloperatörer för att i framtidenkunna erbjuda speciella abonnemangsavtal.” 20:20 Mobile har sedan tidigare samarbete med Doro inom flera europeiskaländer, bland annat i Irland, vilket meddelades i början av mars. Med sin godageografiska täckning och kunskap om de olika marknaderna kan 20:20 Mobilestärka Doros etablering på den spanska marknaden. För mer information vänligen kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +33 6850 41000,eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.20:20 Mobile Group är Europas ledande distributör av mobila terminaler och enav de tre största i världen samt världens största distributör av tillbehör tillmobiltelefoner. Huvudkontoret finns i Crewe, England och koncernen har fler än1 300 anställda i Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Irland,Norge, Polen, Storbritannien, Spanien och Sverige. Koncernen har fler än 8 000aktiva kunder och försäljningen uppgår till 0,8 miljarder GBP (cirka 8,5miljarder SEK) Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande tisdagen den 16 mars 2010, kl 13:00. Om DoroDoro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy