Logotype

Doro tecknar internationellt distributionsavtal med 20:20 Mobile

PressmeddelandeLund den 3 augusti 2010 Doro tecknar internationellt distributionsavtal med 20:20 MobileDoro® har utökat sitt samarbete med 20:20 Mobile, den ledande europeiskadistributören av telekomprodukter, genom att teckna ett avtal om internationelldistribution. Avtalet innebär att 20:20 Mobile kommer att distribuera Dorosprisbelönta sortiment med lättanvända mobiltelefoner på flera nya viktigamarknader. ”Andelen äldre i världens befolkning ökar kraftigt. Det gör att vi ser vi godatillväxtmöjligheter för våra mobiler, vilka är gjorda speciellt för seniorer”,kommenterar Jérôme Arnaud, Doros VD och koncernchef. ”Det utökade samarbetetmed 20:20 Mobile innebär att Doros mobiler och tillbehör kommer attdistribueras genom deras omfattande försäljningskanaler, som inkluderarbutiker, försäljning online samt direkt till företagskunder. Avtalet gällerflera geografiska marknader och lägger nya länder som Italien, Storbritannien,Turkiet samt de växande östeuropeiska marknaderna till de befintliga länderna:Förenade Arabemiraten, Irland, Frankrike, Norden och Spanien.” ”Storbritannien är en av Europas största marknader och här har Doro nyligeninlett en redan framgångsrik reklamkampanj i tv - 'Brilliantly Simple'. Som endel i avtalet med 20:20 Mobile hjälper de oss med att hantera de beställningarsom genereras av kampanjen”, tillägger Jérôme Arnaud. ”Doros utbud av mobiltelefoner möter verkligen de behov som finns hos en stordel av våra kunder,vilket innebär ett unikt erbjudande till återförsäljare”,säger James Browning, VD för 20:20 Mobile UK. ”Vi hoppas nu kunna fördjupa detta samarbete genom vår erfarenhet, logistiskalösningar och vår förmåga att ge bra stöd i hela försäljningskedjan.” För mer information vänligen kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande tisdagen den 3 augusti 2010, kl 11.00 CET. Om DoroDoro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt tillseniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enklaoch användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com Om 20:20 Mobile20:20 Mobile Group är Europas ledande distributör av mobila terminaler och enav de tre största i världen samt världens största distributör av tillbehör tillmobiltelefoner. Huvudkontoret finns i Crewe, England och koncernen har fler än1 300 anställda i Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Irland,Norge, Polen, Storbritannien, Spanien och Sverige. Koncernen har fler än 8 000aktiva kunder och försäljningen uppgår till 0,8 miljarder GBP (cirka 8,5miljarder SEK). 20:20 Mobile Group utnämndes i juni 2010 till Storbritanniensmest snabbväxande företag i telekomsektorn av The Sunday Times Deloitte TopTrack 100 och till nummer 46 i den nationella jämförelsen.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy