Logotype

Fortsatt stark försäljning - ökning med 55 procent i fjärde kvartalet. De nya partnerskapen utvecklas positivt

BokslutskommunikéJanuari - december 2009Pressmeddelande, 18 februari, 2010Fortsatt stark försäljning - ökning med 55 procent i fjärde kvartalet      De nya partnerskapen utvecklas positivt Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2009:                  * Nettoomsättning under fjärde kvartalet ökade till 187,6 Mkr (121,1),en ökning om 54,9 procent           * Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19,2 Mkr (-10,4).och resultatet föreskatt uppgick till 22,8 Mkr (-10,6). * Resultat per aktie efter skatt: 1,17 kr (-0,69).                 * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,3 Mkr (-2,5).     * Orderingången uppgick till 155,4 Mkr (105,5), en ökning om 47,3 procent.     * Doro erhöll 15,9 Mkr efter en riktad nyemission i november.           Viktiga händelser under 2009:                          * Nettoomsättningen uppgick till 492,6 Mkr (362,5), en ökning om 35,9 procent. * Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,6 Mkr (-8,2), och resultatet föreskatt uppgick till 24,9 Mkr (-10,1).                          * Resultat per aktie efter skatt: 1,30 kr (-0,66).                 * Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till 65,0 Mkr (-21,4).                                     * Styrelsen föreslår årsstämman att inte betala utdelning för verksamhetsåret 2009.                                      * Lanseringen av nya produkter, i kombination med redan annonserade ochkommande partnerskap, förväntas leda till fortsatt ökning av försäljning och     rörelseresultat (EBIT). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|      |      |          2009 |   2008 |  2009 |  2008 |--------------------------------------------------------------------------------|      |      |         okt-dec |okt-dec | Helår |  Helår |--------------------------------------------------------------------------------| DORO GROUP (Mkr)    |                          |--------------------------------------------------------------------------------| Intäkter/nettoomsättning|    |    | 187,6 | 121,1 |  492,6 | 362,5 ||             |    |    |    |    |     |    |--------------------------------------------------------------------------------| Rörelseresultat efter  |    |    |  19,2 | -10,4 |  26,6 |  -8,2 || avskrivningar och    |    |    |    |    |     |    || nedskrivningar, EBIT  |    |    |    |    |     |    |--------------------------------------------------------------------------------| Rörelsemarginal, EBIT % |    |    |  10,2 |  -8,6 |   5,4 |  -2,3 |--------------------------------------------------------------------------------| Resultat efter     |    |    |  22,8 | -10,6 |  24,9 | -10,1 || finansiella poster   |    |    |    |    |     |    |--------------------------------------------------------------------------------| Periodens resultat   |    |    |  21,1 | -12,0 |  22,8 | -11,5 |--------------------------------------------------------------------------------| Genomsnittligt antal  |    |    | 18 069 | 17 408 | 17 573 | 17 408 || aktier, tusentals    |    |    |    |    |     |    |--------------------------------------------------------------------------------| Resultat per aktie före |    |    |  1,26 | -0,61 |  1,42 | -0,58 || skatt, kr        |    |    |    |    |     |    |--------------------------------------------------------------------------------| Resultat per aktie   |    |    |  1,17 | -0,69 |  1,30 | -0,66 || efter skatt, kr     |    |    |    |    |     |    |--------------------------------------------------------------------------------      VD Jérôme Arnaud kommenterar:                   “De viktigaste frågorna under 2009 har varit fortsatt fokus på segmentet Care  Electronics samt genomförandet av den internationella expansionen, som i ökande omfattning sker tillsammans med partners. Dessa element bildar grunden som vi nufortsätter att bygga ett framgångsrikt bolag på.                I linje med vår strategi blev 2009 det år som verkligen etablerade Doro®, med  våra lättanvända mobiltelefoner, som ledaren för kategorin telekom inom Care  Electronics.                                  Doro-koncernens omsättning ökade med 55 procent jämfört med fjärde kvartalet  2008, främst en effekt av god försäljning under julperioden. Orderingången   fortsatte att utvecklas starkt, med en ökning om 47 procent jämfört med samma  period förra året. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på främst GSM-produkter  inom Care Electronics, vilket stärker vår tillväxt och lönsamhetstrend.     Försälj­ningen inom Home Electronics representerade 30 procent av Doros     omsättning i fjärde kvartalet. Vi fortsätter arbetet med att förbättra     affärsområdets lönsamhet, främst genom ökad kostnadseffektivitet.        För fjärde kvartalet i rad kan vi rapportera en förbättrad rörelsemarginal,   vilket är en viktig signal om att vi är på rätt väg att etablera en ny och   uthållig lönsamhetsnivå. Till detta kommer att kvartalets kassaflöde var mycket starkt, till följd av den starka försäljningen.                 Doro är idag ett tillväxtbolag. Bolaget är dessutom nettoskuldfritt. Detta har vi uppnått av egen kraft. Därutöver har en nyemission skett i mitten av november2009. Vi kan nu fortsätta att investera i varumärket Doro, produktutveckling ochgeografisk expansion.                              Tillväxten har vi åstadkommit samtidigt med förbättrad effektivitet. Ett exempelär att lagernivåerna minskat med 40 procent under 2009. Dessutom har vi lyckats växa utan att öka antalet anställda, vilket ger oss en flexibelkostnadsstruktur. Detta i kombination med nyemissionen ger Doro ett mer änfördubblat eget kapital, och en betydligt starkare finansiell position äntidigare. Framgången med våra reklamfilmer tidigare under 2009 upprepades i december och tillsammans med väletablerade partners som Orange, Carphone Warehouse, Consumer Cellular och de större nordiska operatörerna syns Doro nu mer än någonsin och vinår kunder i fler länder.                            Jag är också nöjd med vårt medlemskap i GSM Association (en global       bransch­organisation) och i den europeiska organisationen Mobile Alley, som   främjar innovation och utveckling i den mobila telekomsektorn. Genom dessa   medlemskap har Doro stärkt sitt engagemang i utvecklingen av GSM-teknik och   lösningar utvecklade för lättanvända telefoner.                 I februari 2010 fick vi en bekräftelse på att Doro är ledaren för kategorin   telekom inom Care Electronics då vi utsågs till en industriell partner i    EU-projektet Vicon. Doro kommer att samarbeta med välrenommerade vetenskapliga institutioner som Bremens universitet, Fraunhofer FIT, RNID och CNIB i syfte attbland annat främja utvecklingen av anpassade och lättanvända produkter för   människor med särskilda behov.                         Förra året var det år då Care Electronics fick sitt genombrott i Europa och i  USA och jag har stora förväntningar även på 2010.”               Komplett bokslutskommuniké 2009 bifogasDoro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades föroffentliggörande torsdagen den 18 februari 2010, kl 07:30 CET.Doro AB | Org. nr. 556161-9429Om DoroMed Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling,       marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sigspeciellt till seniorer - en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhetinom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga     mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapadesegmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera   internationella designpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är   noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy