Logotype

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsesammansättning samt styrelseordförande i Doro AB (publ)

PressmeddelandeLund, 16 mars 2010 Valberedningens förslag avseende antalstyrelseledamöter, styrelsesammansättning samtstyrelseordförande i Doro AB (publ)Inför årsstämman 2010 i Doro AB (publ) har nomineringsarbetet bedrivits av envalberedning som består av Tedde Jeansson (Originat AB), Arne Bernroth (NordeaBank) och styrelsens ordförande Bo Kastensson. Tedde Jeansson ärvalberedningens ordförande. Valberedningen föreslår följande till årsstämman 2010, utöver vad som angivitsi kallelsen till årsstämman. Antal styrelseledamöter: fem stycken utan suppleanter.Styrelseledamöter: omval av Bo Kastensson, Peter Blom, Karin Moberg, JonasMårtensson samt Jérôme Arnaud.Styrelseordförande: Bo Kastensson.Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 40 procentav samtliga röster i bolaget kommer att stödja valberedningens förslag om enoförändrad styrelse. För mer information vänligen kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +33 6850 41000,eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande tisdagen den 16 mars 2010, kl 15:00. Om DoroDoro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy