Logotype

Kommuniké från Doro AB:s extra bolagsstämma 2013

Lund, 2013-09-11 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Vid den extra bolagsstämman i Doro AB (publ) den 11 september 2013 beslutades följande:

Att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 457 000 kronor genom emission av högst 1 457 000 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Helmut Schweiger och Hubert Kirsch med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordringar på bolaget. Teckningskursen ska vara 27,89 kronor per aktie.

Fullständigt förslag avseende extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängligt på Doros hemsida, www.doro.se

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Bernt Ingman +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2013, kl 10.30 CET.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5  Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.


 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy