Logotype

Valberedning för Doro AB inför årsstämma 2014

Lund, 2013-10-14 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 14 maj 2013 har styrelsens ordförande, Bo Kastensson, utsetts till ledamot av valberedningen inför årsstämman 2014 och har, i samråd med bolagets per den 1 september röstmässigt största aktieägare, utsett två ytterligare ledamöter till valberedningen.

Valberedningens ledamöter består av följande ledamöter:
Tedde Jeansson (ordförande), Orginat AB
Arne Bernroth, Nordea Fonder
Bo Kastensson, styrelseordförande i Doro AB

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2014 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2015.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@doro.com.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5  Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 Oktober 2013, kl 16:00 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy