Logotype

Delårsrapport januari-juni 2014

Lund, 2014-08-21 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Förbättrad orderingång och bruttomarginal

 Viktiga händelser under andra kvartalet 2014
:
• Orderingången uppgick till 296,2 Mkr (249,9), en ökning med 18,5 procent.
• Nettoomsättningen uppgick till 276,9 Mkr (273,0), en ökning med 1,4 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,7 Mkr (17,5). Rörelsemarginalen var 5,3 procent (6,4).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,4 Mkr (12,2).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,45 kr (0,63).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,0 Mkr (40,5).

 

VD Jérôme Arnaud:
Fortsatt tilltro till featurephones samtidigt som smartphones skalas upp

Det andra kvartalet tangerade föregående år, både vad gäller försäljning och EBITDA. Dock har den förbättrade orderingången medfört att orderboken är upp 36 procent, vilket stödjer vår tillväxtprognos för 2014.

Försäljningen i Norden är fortfarande lägre jämfört med föregående år, men har förbättrats jämfört med det första kvartalet i år. Vidare har orderingången förbättrats med 13 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket vittnar om en stabilare trend i Norden. I USA och Kanada ser vi en stabil försäljning av våra produkter till slutkonsument, men lägre lagernivåer hos våra partners har påverkat våra leveranser under det gångna kvartalet. God utveckling i DACH, Storbritannien och EMEA kompenserar tidigare nämnda regioner.

Vår lönsamhet och bruttomarginal har förbättrats sedan det första kvartalet. Trots ökade marknadsföringskostnader är vår EBITDA-marginal nu tillbaka på samma nivå som andra kvartalet i fjol. Vår EBIT-marginal är fortfarande lägre jämfört med föregående år på grund av ökade avskrivningar hänförliga till investeringar i smartphones.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 47 Mkr, stärkt både av förbättrat resultat och förändring i rörelsekapital. Doro har fortsatt en stark balansräkning och kassa för att exekvera vår tillväxtstrategi.

Övergången från featurephones till smartphones är väsentligt långsammare för seniorsegmentet än för marknaden i övrigt. Doro fortsätter att lansera nya och innovativa modeller för featurephone-marknaden – en marknad vi dominierar globalt. Att Doros featurephones fortsätter att prestera väl bekräftas av ytterligare listningar från nya stora kunder.

Under det första halvåret 2014 stod smartphones för 7 procent av Doros mobilförsäljning i Europa. Vi förväntar oss en ökad andel under det andra halvåret med stöd av lanseringen av vår nästa smartphone i september.

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Doro AB offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 21 augusti 2014, kl 07:30 CET.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013 omsatte Doro 1 142,5  Mkr (128,9 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy