Logotype

Delårsrapport januari-september 2014

Lund, 2014-11-07 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  


Tillväxt på alla marknader och förbättrade marginaler

Juli – september 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 330,3 Mkr (279,4), en ökning med 18,2 procent.
• Orderingången uppgick till 423,7 Mkr (365,2), en ökning med 16,0 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29,3 Mkr (20,3). Rörelsemarginalen var 8,9 procent (7,3).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 24,4 Mkr (15,0).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,15 kr (0,77).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 Mkr (-19,3).


VD-kommentar

Det är glädjande att kunna rapportera en ökad försäljning och orderingång på alla marknader under kvartalet, liksom tydliga förbättringar av koncernens lönsamhet och kassaflöde. Detta är främst en effekt av nyligen lanserade produkter, att nya samarbeten inletts och positiva valutaeffekter.

Bruttomarginalen förbättrades väsentligt jämfört med tredje kvartalet förra året, vilket delvis förklaras av den ökade försäljningen i Norden med relativt sett högre bruttomarginaler.

En viktig förklaring till vår försäljningstillväxt i kvartalet är de tidigare kommunicerade listningarna med Telekom Deutschland och Vodafone. Doros position på den tyska marknaden har stärkts väsentligt. Inom den tyska detaljhandeln är vi nu tre gånger större än vår närmaste konkurrent. Produktsynergierna från vårt förvärv av IVS under 2013 är en viktig faktor bakom dessa framsteg. Tillväxten var också god i EMEA, Frankrike, Italien, Storbritannien, USA och Kanada.

Vi fokuserar mer på seniorernas behov än på teknologi och erbjuder smarta funktioner i alla våra modeller. Vi utökar även med fler tjänster i vårt erbjudande. Doro Liberto® 820, som nyligen lanserades och är listad hos flera större europeiska operatörer och distributörer, är ett bra exempel. Denna strategi kommer över tid att lyfta smartphone-andelen av vårt utbud som utgjorde 10 procent av vår europeiska mobilförsäljning i kvartalet.

Marknaden för seniormobiler växer och vi kommer även fortsättningsvis leda denna marknad genom att uppgradera vårt modellutbud med smartare funktioner, oberoende av om det handlar om feature- eller smartphones. Vi kommer också inom Care att utöka vårt erbjudande för de äldsta seniorerna, både organiskt och genom förvärv när tillfälle ges.

När vi nu blickar framåt ser jag goda möjligheter att förbättra vår vinstmarginal då våra produktinvesteringar börjat betala av sig i form av växande försäljningsvolym samt att rörelsekostnadernas andel i procent av försäljningen förväntas minska.

Doros prognos är oförändrad; Doro förväntar sig tillväxt under 2014, främst under andra halvåret.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef


För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Doro offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 7 november 2014, klockan 07:30 CET.
 


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013 omsatte Doro 1 142,5  Mkr (128,9 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

 

 


 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy