Logotype

Utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram i Doro

Lund, 2014-04-11 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Personalen i Doro har tecknat aktier inom ramen för det incitamentsprogram som etablerades 2011 och där perioden för teckning av aktier (1 april – 30 juni 2014) nu har inletts.

I april 2011 emitterade Doro teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets anställda varigenom samtliga Doro-anställda erbjöds möjligheten att köpa optioner som ger innehavaren rätt att teckna aktier till teckningskursen 35,30 kronor per aktie under perioden 1 april 2014 – 30 juni 2014

När teckningsperioden inleddes den 1 april 2014 uppgick de anställdas innehav till 552 770 teckningsoptioner. Sedan den 1 april 2014 har 28 anställda i Doro tecknat totalt 58 873 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet. För att finansiera teckning av nya aktier har anställda sålt delar av sina innehav av teckningsoptioner i ett strukturerat program med hjälp av Remium Nordic AB. Efter försäljning och teckning av teckningsoptioner kvarstår totalt 288 236 teckningsoptioner i incitamentsprogrammet som kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till 30 juni 2014.

Nyteckningen av aktier totalt, avseende sålda samt av personalen utnyttjade teckningsrätter, kommer att tillföra Doro 9 338 050 kronor motsvarande 264 534 nya aktier med 1,27 procent utspädning.

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef Doro, +46 (0) 46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013 omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2014, kl 11:00 CET.

 

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy