Logotype

Valberedning för Doro AB inför årsstämma 2015

Lund, 2014-10-14 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 12 maj 2014 har styrelsens ordförande,Bo Kastensson, utsetts till ledamot av valberedningen inför årsstämman 2015 och har, i samråd me bolagets per den 1 september röstmässigt största aktieägare, utsett två ytterligare ledamöter vilka även representerar de två största aktieägarna per den 1 september:

Theodor Jeansson, nominerad av Originat AB
Arne Bernroth, nominerad av Nordea Fonder

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2015 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning,revisorer, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2016.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@doro.com.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013 omsatte Doro 1.142,5 Mkr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy