Logotype

Delårsrapport januari-mars 2015

Lund, 2015-04-27 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Markant ökad efterfrågan för hela produktportföljen och i alla regioner
Kvartalsförlust till följd av otillräcklig valutasäkring

Januari – mars 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 340,1 Mkr (233,0), en ökning med 46,0 procent.
• Exklusive Caretech uppgick ökningen till 34,5 procent.
• Orderingången uppgick till 423,3 Mkr (238,0), en ökning med 77,9 procent.
• Exklusive Caretech uppgick ökningen till 66,4 procent.
• Orderbok vid periodens slut uppgick till 140,3 Mkr (66,3) exklusive Caretech en ökning med 111,6 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,5 Mkr (3,6).
• Den totala valutapåverkan på EBIT är SEK -27,1m, av vilken huvuddelen är av engångskaraktär på grund av otillräcklig valutasäkring.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,7 Mkr (2,0).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -0,99 Mkr (0,10).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -44,6 Mkr (-28,8).


VD-ord
Under första kvartalet såg vi en markant ökad efterfrågan för hela produktportföljen, liksom i vårt Caretech-förvärv. Vår utökade produktportfölj för smartphones för seniorer har mottagits väl av de större operatörerna och partners på de flesta av våra marknader. Detta syns både i försäljning och orderingång.

Jag är kanske mest positivt överraskad över den snabba vändningen till hög tillväxt i vår högmarginalmarknad i Norden, där försäljningen ökade med 2,4 gånger jämfört med samma kvartal föregående år. Denna tillväxt har utlösts av uppskalningen av vårt smartphone-erbjudande.

Försäljningen i EMEA ökade också kraftigt, 78,1 procent, och försäljningen i Storbritannien ökade med 35,5 procent – vilket bekräftar den solida efterfrågan på våra produkter och vår nya design vilket stärker tillväxttrenden i vår nischmarknad mobiltelefoner för seniorer. Det är ett trendbrott som visar på att vår nisch inom seniortelefoni är en fortsatt tillväxtmarknad. Försäljningen i USA och Kanada minskade visserligen jämfört med samma kvartal föregående år, men orderingången var upp 60,5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen har påverkats negativt av fasning mellan olika modeller.

Jag måste tyvärr rapportera en valutaförlust på grund av otillräckliga valutasäkringar under en period då dollarn stärktes betydande på kort tid, vilket naturligtvis minskar vårt kortsiktiga resultat. Den totala negativa valutaeffekten var 27,1 miljoner kronor för första kvartalet, vilket närmare beskrivs i avsnittet ”Valutapåverkan” på sidan 3. Vi har sett över våra valutasäkringsrutiner och vi ser huvuddelen av förlusten som varandes av engångskaraktär.

Framöver och med tanke på den fortsatt starka USD, fortsätter vi att vidta åtgärder genom att se över prissättning, våra produktkostnader och rörelsekostnaderna. Vår organisation har uppnått en kritisk storlek för fortsatt tillväxt. Åtföljande positiva effekter på våra vinstmarginaler kommer att ses främst under andra halvåret 2015.

Vår accelererade expansion hos större operatörer och partners i Europa innebär också att vårt rörelsekapital växer. Detta har påverkat kassaflödet under kvartalet. Vi förväntar oss att kassaflödet förbättras gradvis.

Caretech, som konsoliderades i februari, har utvecklats enligt plan och utgör en viktig del i vår strategi för de kommande åren. Ett synergiprogram är på plats och vårt nästa fokus kommer att ligga på att utveckla vårt tjänsteerbjudande för att expandera våra abonnemangsintäkter.

Övergången från analog till digital teknik för trygghetslarm är prioriterat av våra kunder och skapar affärsmöjligheter för oss genom utveckling och lansering av nya tjänster. Caretech kan dra nytta av Doros organisation och vi ser att synergier kan utvinnas på flera marknader. Det är en unik kombination med vilken vi adresserar den internationella telecare-marknaden – en marknad som vi ser som en viktig plattform för tillväxt under de kommande åren.

Vår tidigare kommunicerade prognos för året kvarstår: Koncernens omsättning och resultat för 2015 förväntas öka, där merparten genereras under andra halvåret.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, President and CEO, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 27 april 2015, klockan 13:30 CET.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014 omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy