Logotype

Doro – information avseende första kvartalet och utdelning. Helårsprognosen oförändrad.

Lund, 2015-03-19 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Doro kommer under det första kvartalet 2015 att belastas med extra kostnader om cirka 20 MSEK till följd av otillräckliga valutasäkringar under en tid av snabb och betydande förstärkning av USD i förhållande till merparten av de valutor som Doro har huvuddelen av sina intäkter i.

Dessa extra kostnader kommer således att belasta första kvartalets resultat. Rutinerna för valutasäkringarna har setts över och företaget ser merparten av ovan nämnda extra kostnader som varande av engångskaraktär.

Doros koncernchef Jérôme Arnaud kommenterar: ”Försäljningen och orderingången har startat väl under det första kvartalet 2015. Vi uppskattar en försäljningsökning, exklusive förvärv, på över 30 procent för det första kvartalet jämfört med samma period 2014. Våra åtgärder på kostnadssidan samt pågående översyn och justering av våra priser förväntas åter stärka företagets bruttomarginal för 2015. Vidare har förvärvet av Caretech, som konsolideras från och med februari 2015, utvecklats positivt enligt plan. Därför bekräftar vi vår tidigare kommunicerade helårsprognos för året; Koncernens omsättning och resultat för 2015 förväntas öka, där merparten genereras under andra halvåret.”

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014. Företagets målsättning är att behålla en stark kapitalbas efter förvärvet av Caretech för att tillvarata expansionsmöjligheter inom Care-området kombinerat med en fortsatt god organisk tillväxt inom segmentet mobiltelefoner för äldre.

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0)46 280 50 06

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014 omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2015, kl 08:00 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy