Logotype

Doros förvärv av Caretech AB

Lund, 2015-01-30 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Doro har den 30 januari fullföljt det tidigare tillkännagivna förvärvet av Caretech AB genom överföring av 63,7% av aktierna i utbyte mot kontant betalning.

Det fullständiga slutförandet av transaktionen kommer att ske efter det att Doros Q4-rapport har publicerats den 13 februari 2015 med, vilket tidigare informerats om, en option för Doro att fram till februari månads utgång betala allt eller del av den kvarvarande köpeskillingen till säljarna av Caretech AB med nyemitterade Doro-aktier.

Caretech ABs ledning kommer att kvarstå och är dedikerade att fortsätta sitt uppdrag inom Doro-gruppen.

Ytterligare information kommer att publiceras efter det att transaktionen slutförts.

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05

 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013 omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2015, kl 16:00 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy