Logotype

Delårsrapport januari-juni 2016

Lund, 2016-08-11 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Pressmeddelande

 

April – juni 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 473,5 Mkr (423,7), en ökning med 11,8 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) inklusive omstruktureringskostnader på 4,9 Mkr var 4,2 Mkr (29,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,9 procent (6,9).
  • Orderingången uppgick till 458,8 Mkr (389,2), en ökning med 17,9 procent.
  • Orderboken vid periodens slut var 227,1 Mkr (209,3).
  • Periodens resultat efter skatt var 1,2 Mkr (21,1).
  • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,05 SEK (0,91).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,0 Mkr (65,3).

 

VD-ord

Försäljningen ökade med 11,8 procent under kvartalet, trots Doro Cares svaga utveckling. Som vi tidigare har meddelat dämpades Doro Cares försäljning i Sverige under andra kvartalet liksom under första kvartalet, på grund av ett överklagande av ett nytt ramavtal med SKL:s inköpscentral (Sveriges kommuner och landsting). Därför reflekterar försäljningsutvecklingen för Doro Care i Sverige för närvarande till stor del återkommande försäljning via befintliga avtal. Det är också den främsta anledningen till att resultatet under andra kvartalet 2016 är lägre än under andra kvartalet 2015, eftersom bidraget från nya Doro Care-avtal på lönsamheten är betydande. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,0 Mkr (65,3) under andra kvartalet.

Koncernens bruttomarginal var 36,4 procent under andra kvartalet och EBIT-marginalen under detta kvartal var 0,9 procent jämfört med 6,9 procent under andra kvartalet 2015. Marginalen påverkas av en lägre andel av försäljningen från Doro Care och överlag högre kostnader, inklusive integrationskostnader för Trygghetssentralen.

Under andra kvartalet ledde prispress i segmentet enkla mobiltelefoner i den lägre prisklassen till att avtalet med en större kund inte förnyades. Kvartalsresultatet påverkades också av vissa leveransförseningar av enkla mobiltelefoner i den högre prisklassen och av smartphones (Doro 8030). Vi förväntar oss att förseningarna även kommer att påverka tredje kvartalet och att en återhämtning av försäljningen kommer under fjärde kvartalet. Vi fortsätter att arbeta aktivt med övergången från enkla telefoner till smartphones med ambitionen att med tiden kraftigt öka försäljningsandelen av smartphones. Under första halvåret 2016 stod försäljningen av smartphones för 21 procent (13) av den totala telefonförsäljningen.

Vi genomför en plan för att öka lönsamheten och försäljningstillväxten. Vi har anställt Henric Ungh som ny VP Sales och fokuserar på en ökad effektivitet genom att rationalisera verksamheten och minska driftskostnaderna, samt genom att trimma vår utvecklingsportfölj, med ett tydligt fokus på slutanvändarens behov. Under kvartalet hade vi omstruktureringskostnader på 4,9 Mkr. Integrationen av Trygghetssentralen AS fortlöper enligt plan och kommer att fortsätta under andra halvåret 2016.

Vi har en fortsatt stark närvaro på nyckelmarknaderna. Under andra kvartalet 2016 ökade försäljningen i USA och Kanada med 71,8 procent på årsbasis, främst tack vare 4G-smartphones, och i Norden ökade försäljningen av smartphones i alla försäljningskanaler, vilket är en stark signal på vår trendsättande hemmamarknad. Under andra kvartalet minskade försäljningen med 13,7 procent i Storbritannien. Övergången från gamla till nya modeller hade en negativ inverkan, och försäljningen påverkades även negativt av det försvagade brittiska pundet, medan försäljningen i EMEA och DACH förblev oförändrad.

Doro Care fortsätter att påverkas av en situation då svenska kommuner avvaktar med nya upphandlingar tills man vet vad utgången av överklagandet av det nya ramavtalet blir. Vi hoppas naturligtvis på att situationen löser sig under de närmaste månaderna och när det sker kommer vi att ha den kapacitet som krävs för att snabba på leveranser av nya beställningar till kunder. Vi är dock inte längre säkra på att vi kommer att kunna ta igen det som skjutits upp under 2016. Därför har vi nyligen ändrat vår helårsprognos och istället för att förvänta oss en ökning av försäljningen och vinsten för 2016 förväntar vi oss nu att koncernens resultat blir något lägre än 2015, men att försäljningen fortfarande kan förväntas vara högre än föregående år.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef

  

För mer information vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06

 

Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via http://edge.media-server.com/m/p/srnq49y2 eller telefon kl. 9.00 CET den 11 augusti 2016. Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och CFO Magnus Eriksson kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/investors/financial-reports/financial-reports.

 

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige:                         + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:                      + 33 (0) 170 750 712
Storbritannien:               +44 (0) 203 364 5374
USA:                             + 1 855 7532 230

 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick totala intäkter till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

  

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2016, klockan 8:00 CET.

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy