Logotype

Delårsrapport januari-mars 2016

Lund, 2016-05-03 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Fortsatt god tillväxt understödd av lyckad lansering och försäljningsökning i USA och Kanada

Januari–mars 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 413,0 Mkr (337,7), en ökning med 22,3 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) var 9,3 Mkr (-22,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,3 procent (-6,7).
• Orderingången var 469,6 Mkr (423,3), en uppgång med 10,9 procent.
• Orderboken vid periodens slut var 246,2 Mkr (140,3*).
• Resultatet efter skatt för perioden var 5,8 Mkr (-21,7).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,25 SEK (-0,99).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -32,0 Mkr (-44,6).

*) Orderboken för Q1 2015 är exclusive Caretech.

VD-ord
Lanseringen av vår 4G-smarttelefon har förbättrat vårt erbjudande betydligt. Den lyfte försäljningen i Europa i det fjärde kvartalet. Under första kvartalet lanserade vi den även i USA och Kanada där försäljningen ökade starkt. Uppgången var nästan 550 procent under perioden, vilket visserligen ska ses i ljuset av ett svagt fjolårskvartal. Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 31,8 Mkr jämfört med samma kvartal 2015. Förra årets rörelseresultat påverkades negativt av en förlust av engångskaraktär som orsakades av otillräcklig valutasäkring. Kvartalets EBIT marginal på 2,3 procent är låg, men första kvartalet är oftast årets resultatmässigt svagaste. Doro Care har påverkats av en tillfällig marknadförsvagning som beskrivs nedan. EBIT-marginalen kommer att öka senare under året när omsättningen stiger och därmed ger en bättre hävstång åt vår kostnadsbas.
Doro Cares försäljning i Sverige dämpades under första kvartalet på grund av ett överklagande av ett nytt ramavtal med SKL:s inköpscentral (Sveriges Kommuner och Landsting). I väntan på ett avgörande avvaktar kommunerna med nya upphandlingar. Vi hoppas på ett besked om utgången av överklagandet inom de närmaste månaderna. Därefter bedömer vi att digitaliseringsprocessen kommer att ta ny fart och att kommunerna i Sverige återigen börjar lägga nya order, som i stor utsträckning kommer att kompensera för de som skjutits upp.
På mässan Mobile World Congress i Barcelona i februari presenterade vi två viktiga nyheter. Dels vår nya tjänst Doro Connect & Care, dels en mindre 4G-smarttelefon i två olika modeller: Doro 8030 och Doro 8031.
Via den nya appen Doro Connect & Care kan seniorer skapa sina egna nätverk av närstående personer som kan hjälpa dem vid behov. Appen är ett led i arbetet med utveckla en komplett trygghetstelelösning för Seniorer. Via en abonnemangstjänst kommer man att kunna ansluta våra mobiltelefoner till våra larmcentraler. Lanseringen sker först i Sverige, därefter i Norge och på flera andra marknader.
De två nya mobilmodellerna har ett konkurrenskraftigare pris än vår första 4G-smarttelefon, vilket innebär ett viktigt tillskott i vårt sortiment på flera marknader. Genom att hela tiden utveckla nya produkter och tjänster konsoliderar vi vår tillväxtstrategi och ledande position inom den snabbt växande för telekommunikation för äldre.
I februari offentliggjorde vi vårt förvärv av norska Trygghetssentralen. Köpet är i linje med vår strategi att stärka Doro Cares internationella närvaro. Vi avser att påskynda omvandlingen av den norska marknaden för trygghetslarm från analog till digital teknik på samma sätt som vi gör i Sverige. Vi har redan sett att synergier har börjat materialiseras, vi har börjat leverera Doro Cares trygghetslarm till Oslo kommun. Köpet av Trygghetssentralen stärker Doro Cares nordiska plattform. Det är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att expandera vår verksamhet för digitala trygghetslarm internationellt.
Vårt fokus nu är att öka försäljningen av våra två nya 4G-smarttelefoner, att säkerställa fortsatt framgång för våra enkla mobiltelefoner, integreringen av vårt norska förvärv, förberedelser inför lanseringen av vår nya abonnemangstjänst och att noggrant följa hur det överklagade ramavtalet påverkar Doro Care i Sverige. Stillaståendet i avvaktan på det nya ramavtalet med SKL påverkar vår lönsamhet och gör det utmanade att i andra kvartalet nå samma resultat som motsvarande kvartal 2015, vår helårsprognos är dock oförändrad.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef


För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, +46 (0)46 280 50 06

Doros delårsrapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en presentation via http://edge.media-server.com/m/p/v7xtcp63 eller via telefon den 3 maj 2016 kl. 14:00 CET. Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och Doros CFO Magnus Eriksson kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Innan presentationen inleds kommer presentationsmaterialet att finnas tillgängligt på http://corporate.doro.se/investors/financial-reports/financial-reports. Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demand-version av presentationen att göras tillgänglig på http://corporate.doro.se/blog/se-hp-doro-webcast.

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige, +46 (0)8 505 564 74
Frankrike, +33 (0)170 750 712
Storbritannien, +44 (0)203 364 5374
USA, +1 855 7532 230

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016, klockan 13:30 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy