Logotype

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2017

Lund, 2016-10-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 3 maj 2016 har styrelsens tillförordnade ordförande, Johan Andsjö, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 30 september:

  • Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande.
  • Helen Fasth Gillstedt, nominerad av Handelsbanken Fonder.
  • Bengt Belfrage, nominerad av Nordea Fonder.
  • Johan Andsjö, tillförordnad styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2017 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@doro.com.

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, ir@doro.com
 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy