Logotype

Förvaltningsrätten har meddelat sitt beslut avseende det överklagade ramavtalet med SKL. Det är möjligt att överklaga beslutet.

Lund, 2016-09-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Som meddelats tidigare har ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överklagats av en konkurrent. Doro Care är inte en part i tvisten. Förvaltningsrätten har nu avslagit konkurrentens ansökan om överprövning. Däremot har den ansökande parten en tidsfrist på tre veckor för att överklaga beslutet till Kammarrätten.

Om ingen överklagan görs, kommer situationen klarna. Kommunerna kommer troligen då att i större omfattning återuppta sina upphandlingsprocesser för att kunna migrera sina trygghetslarm till digital teknik, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.

Om beslutet överklagas, kommer situationen att fortsätta bero på den nya domstolsprocessen.

”Doros analys är att kommunerna antingen kan göra upphandlingar baserade på tidigare ramavtal, eller genomföra upphandlingar utanför SKL:s ramavtal. Detta är också något som vi redan har börjat se. Ju mer tiden går, desto mindre inverkan får det att det nya ramavtalet har överklagats. Affärerna återkommer gradvis men fortsätter att lida av osäkerheten”, säger Jérôme Arnaud, VD för Doro och Doro Care.

Doro återkommer med mer information efterhand som mer blir känt.

 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05

 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättareoch möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doroär ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgicknettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 08:00 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy