Logotype

Utnyttjande av teckningsoptioner i Doro

Lund, 2017-05-22 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Personalen i Doro har tecknat aktier inom ramen för det incitamentsprogram som etablerades i augusti 2014, och där perioden för teckning av aktier (22 maj – 21 juni 2017) nu har inletts.

I augusti 2014 emitterade Doro teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Incitamentsprogrammet innebar att Doros medarbetare erbjöds möjligheten att köpa optioner som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier i Doro till teckningskursen 42 kronor per aktie under perioden 22 maj 2017 – 21 juni 2017.

När teckningsperioden inleddes den 22 maj 2017 uppgick de anställdas innehav till 517 000 teckningsoptioner. Idag har anställda i Doro totalt tecknat 118 000 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet. För att finansiera teckning av nya aktier har anställda per idag sålt delar av sina innehav av teckningsoptioner i ett strukturerat program med hjälp av DNB Markets. Efter försäljning och teckning av teckningsoptioner kvarstår totalt 45 000 teckningsoptioner i incitamentsprogrammet som kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till 21 juni 2017. 

Nyteckning av aktier kommer att tillföra Doro 21 714 000 kronor, motsvarande 517 000 nya aktier med 2,2 procents utspädning.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0) 46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06

 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 14:00 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy