Logotype

Valberedning

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2018

Enligt beslut vid årsstämman 2017 ska valberedningen bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Doros styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För fullständiga uppgifter om hur valberedningen skall utses och vilka frågor den har att framlägga förslag avseende, se underlag från senaste årsstämma. Nu gällande principer för valberedningens utnämnande har varit oförändrade sedan 2016.

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 27 april 2017 har styrelsens ordförande, Johan Andsjö, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2017 röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

-  Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens  ordförande
-  Christoffer Häggblom, Rite Ventures
-  Carl Rydin, Origo Capital
-  Johan Andsjö, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2018 avseende bland
annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning,
revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför
årsstämman 2019.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 är den 16 mars 2018 (6 veckor före årsstämman den 27 april 2018)

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy