Logotype

Doro Care Electronics löser ”cocktail-party fenomenet”

Doro Care Electronics löser ”cocktail-party fenomenet”I dag lider nästan 500 000 äldre svenskar av nedsatt hörsel.* Trots att detfinns många hjälpmedel på marknaden är det inte många av dem som uppfyller demest grundläggande behoven bland de äldre. Doro lanserar nu Doro HearPlus 325a,ett hörhjälpmedel med många användningsområden och som får fram klart ljud frånen källa även i de bullrigaste av miljöer. För personer som använder produkteninnebär det att de kan höra nästan allt, nästan överallt. Och samtidigt erbjudsde en lösning på det så kallade ”cocktail-party fenomenet”.Äldre människor som använder hörapparater upplever ofta problem när de pratarmed andra personer i bullriga miljöer, till exempel på en fest eller andrasociala tillställningar. Istället för att filtrera störande bakgrundsljud, somett normalt öra skulle göra, så förstärker hörapparaten alla ljudkällor inärheten, vilket gör det svårt att höra vad andra säger. Problemet är allmäntkänt och kallas för ”cocktail-party fenomenet”.    - Doro HearPlus 325a är framtagen för personer som lider av ”cocktail-partyproblem”, och kan användas i de flesta situationer där störande bakgrundsljudofta uppstår, till exempel när man besöker ett museum och lyssnar på en guide,ser på tv, lyssnar på musik eller kör bil och lyssnar på personer som pratar ibaksätet, säger Jérôme Arnaud, ansvarig för Care Electronics hos Doro. Doro HearPlus 325a fångar upp ljud från en källa och för över det trådlöst tillanvändaren via en sändarenhet och en mottagarenhet genom inbyggdBluetooth®-teknik. Produkten är baserad på så kallad odicio®-teknik, somutvecklats av en fransk audiolog, och erbjuder ett utmärkt SNR (signal-to-noiseratio)**. En diskret öronsnäcka och ett nackband medföljer sändaren ochmottagaren, samt ett headset med stereofunktion. En anordning för anslutningtill en tv medföljer också, och genom Bluetooth®-tekniken erbjuds integreringmed mobiltelefoner. Såväl ljudvolymen som frekvenssvaret kan enkelt justeras.  - För personer som lider av hörselskador kan det vara mycket svårt att gå på enfest eller delta i ett samtal i en bullrig miljö. Doro HearPlus 325a harutvecklats på grund av ett växande behov bland äldre människor av ett hjälpmedelsom kompletterar vanliga hörapparater. Genom att uppfylla detta behov förenklarDoro HearPlus 325a vardagen för i stort sett alla äldre som lider avhörselnedsättningar, säger Jérôme Arnaud, ansvarig för Care Electronics hosDoro.Doro HearPlus 325a säljs via specialåterförsäljare som vänder sig mot äldremänniskor med hörselnedsättningar. Försäljningspriset är cirka 4 000 kronor.Läs mer om Doro Care Electronics och produktutbudet på www.doro.se. För snabbnedladdning av bilder, klicka här.För ytterligare information, vänligen kontakta:Fredrik Forssell, Marknadschef på Doro, telefon 0705 15 67 34, e-postfredrik.forssell@doro.comJérôme Arnaud, Managing Director, Care & Business Electronics Division, telefon+33 1 30 07 17 01, e-post jerome.arnaud@doro.com För produkttester, vänligen kontakta:Jonas Lidheimer, Sund Kommunikation, e-postjonas.lidheimer@sundkommunikation.se, mobiltelefon 0739 62 02 92* Källa: Hjälpmedelsinstitutet, Äldrestatistik 2006; Hörselskadades riksförbund(HRF) (2006).** SNR, eller signal-to-noise ratio, är ett begrepp inom elektrotekniken somdefinieras som kvoten mellan en signalstyrka och den bullerstyrka somkorrumperar signalen. SNR jämför nivån på en önskad signal (t.ex. musik) tillbakgrundsbullrets nivå. Ju högre kvot, desto mindre störande ärbakgrundsbullret. Källa: WikipediaOm DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomfyra business units; Home Electronics, Luba Sports Electronics, BusinessElectronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 ländervärlden över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker,onlinebutiker och sportbutiker. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien ärnoterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy