Logotype

Doro gör livet enkelt för äldre människor

Doro gör livet enkelt för äldre människorTekniken ska vara ett stöd för äldre människor, inte ett hinder, för attfortsätta leva ett aktivt socialt liv. Att hålla kontakten med vänner och familjska vara enkelt och att byta kanal på teven ska inte behöva ta mer än någonminut att lära sig. Det har varit utgångspunkten för de fyra nya produkter somDoro nu presenterar inom Doro Care Electronics.Doro lanserar två nya telefoner, en fjärrkontroll till teve samt en ringdosa medfotoknappar som kan kopplas till en befintlig telefon. Produkterna är utveckladetillsammans med professor Maria Benktzon på Ergonomidesign, vars stora kunskapoch erfarenhet inom ergonomidesign och åldersrelaterade funktionshinder varitväldigt värdefull för produktutvecklingsarbetet. Gemensamt för de fyra produktersom nu lanseras är att de på ett enkelt men genomtänkt sätt underlättar vardagenför äldre personer. - Vad jag vet är vi på Doro ensamma om att kunna erbjuda så mångakommunikationsprodukter som förenklar livet för äldre människor. Våra nyaprodukter är helt unika vad gäller kombinationen av modern design, ergonomi ochfunktioner som är speciellt anpassade för äldre med funktionshinder, sägerJérôme Arnaud, ansvarig för Doro Care Electronics.  Doros nya produkter kan användas av alla men är speciellt anpassade för äldrepersoner med behov av produkter som är utformade efter deras fysiskaförutsättningar. Ett exempel är telefonen Doro MemoryPlus 319ph som har tagitsfram särskilt för personer med minnessvårigheter. Den har fyra minnesknappar medplats för foton på personer man enkelt vill kunna nå, och erbjuder även ettspecialtillbehör i form av en täcklucka som kan fällas över de vanliganummertangenterna. Därigenom minimeras risken för förvirring och upplevdkomplexitet. - Doros nya telefoner innebär en lösning på ett riktigt vardagsproblem. Nu finnsdet äntligen kvalitetstelefoner med lurar som är lätta att hålla i, som fungerarnär man börjar höra lite sämre och som har rejäla knappar så att man interiskerar att slå fel nummer. Det vet jag att många äldre har efterfrågat länge,säger professor Maria Benktzon på Ergonomidesign. Doro HearPlus 317c är speciellt utformad för personer med svårarehörselnedsättning. Telefonen har inbyggd ljudförstärkare och är kompatibel medhörapparater. Förutom telefoner har Doro utvecklat Doro HandleEasy 321rc, en avvärldens enklaste fjärrkontroller och ett idealiskt hjälpmedel för personer meddåligt minne eller nedsatt handfunktion. Fjärrkontrollen har endast sju knapparoch kan styra flera olika typer av hemelektronik samtidigt, som TV, digitalboxoch DVD-spelare. Doro MemoryPlus 309dp är en ringdosa med sex knappar därpersoner med minnessvårigheter kan sätta fast foton på personer som man snabbtoch enkelt vill kunna nå. Varje knapp programmeras för att ringa till enspeciell person. Samtliga produkter finns i butik från mitten av september.Produktnyheterna inom Doro Care Electronics kommer bland annat att demonstrerasi samband med den internationella hörhjälpmedelskongressen European Union ofHearing Aid Acousticians i tyska Nürnberg, den 17-19 oktober.Läs mer om Doro Care Electronics och produktsortimentet på www.doro.se. Försnabb nedladdning av bilder klicka här.För ytterligare information vänligen kontakta:Fredrik Forssell, Marknadschef på Doro, telefon +46 46 280 50 80, e-postfredrik.forssell@doro.comJérôme Arnaud, Managing Director, Care & Business Electronics Divison, telefon+33 1 30 07 17 01, e-post jerome.arnaud@doro.com För produkttester vänligen kontakta:Jonas Lidheimer, Sund Kommunikation, e-postjonas.lidheimer@sundkommunikation.se, mobiltelefon +46 739 62 02 92Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy