Logotype

Doros ekonomidirektör lämnar bolaget

Doros ekonomidirektör lämnar bolaget Stefan Sjölin, CFO och vVD på Doro, kommer att lämna bolaget inom en 6 - 9månaders period, efter att efterträdare rekryterats. Stefan Sjölin har sedan2006 arbetat med den genomgripande förändringen av bolagets affär ochomorganisation med refinansiering, avyttringar och omkostnadsrationaliseringar. - Med vår effektiviserade organisation satsar vi nu på tillväxt där vi blandannat skall fokusera på vårt snabbväxande affärsområde Care Electronics, sägerDoros koncernchef Jerome Arnaud. Doro är idag verksamma inom tre affärsområden;Home, Business Electroncis och Care, där Home är den största affären, och CareElectronics den snabbast växande.För ytterligare information kontakta:Jérôme Arnaud, VD på Doro, telefon 046 280 50 05, e-post jerome.arnaud@doro.comStefan Sjölin, CFO på Doro, telefon 046 280 50 62, e-post stefan.sjolin@doro.comOm DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy