Logotype

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr)under tredje kvartaletDoro omsättning ökade under tredje kvartalet med 25,3 procent till 101,9 Mkr,jämfört med samma period föregående år. Omsättningsökningen berodde framför alltpå den fortsatt starka tillväxten inom affärsenheten Care Electronics.Rörelseresultatet(EBIT) för tredje kvartalet var 4,7 Mkr, en väsentlig förbättring jämfört medsamma period föregående år (0,9 Mkr).Doro tredubblade omsättningen inom Care Electronics under det tredje kvartaletjämfört med samma period föregående år, och hittills i år har omsättningen ökatfrån cirka 24,8 Mkr till 90,3 Mkr och står nu för 37,4 procent (10,7 procent) avden totala omsättningen.Doros omsättning var 101,9 Mkr (81,2 Mkr) under det tredje kvartalet och 241,4Mkr (232,5 Mkr) under årets fösta nio månader. Rörelseresultatet före skatt ochfinansiella poster var 4,7 Mkr (0,9 Mkr) för tredje kvartalet och 2,2 Mkr (3,1Mkr) för de första nio månaderna. Kassaflödet från den löpande verksamheten var6,9 Mkr (1,6 Mkr) under det tredje kvartalet och -20,4 Mkr (-28,6 Mkr) underårets första nio månader.“Våra lättanvända mobiltelefoner finns nu hos större operatörer, bland annatTeliaSonera, Telenor, TMobile och andra ledande operatörer och återförsäljare.Idag är Doro en av de fem ledande varumärkena på den nordiska gsm-marknaden meden stadigt växande marknadsandel,” säger Jérôme Arnaud, VD på Doro, ochfortsätter:”Tillväxten inom Care Electronics motverkar nedgången inom andra aktiviteterinom Home och Business Electronics, en nedgång som har varit lägre än föregåendekvartal. Vår orderingång är stabil, och jag är nöjd över att vårkostnadskontroll kombinerad med god försäljningstillväxt har möjliggjort ettrörelseresultat (EBIT) på 4,7 Mkr. Samtidigt ser vi viss osäkerhet inför fjärdekvartalet med hänsyn till den rådande finansiella oron samt den snabbaförstärkningen av den amerikanska dollarn. Doro har dock gjort en valutasäkringsom delvis kompenserar den negativa valutaeffekten.”Den fullständiga delårsrapporten finns på www.doro.comFör ytterligare information vänligen kontakta:Jérome Arnaud, VD, Doro, telefon 046-280 50 05, e-post jerome.arnaud@doro.comAnnette Borén, Finansdirektör, telefon 046-280 50 62, e-postannette.boren@doro.comOm DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy