Logotype

Doros satsning på produkter för äldre ger prestigefyllt internationellt designpris

Doros satsning på produkter för äldre ger prestigefyllt internationelltdesignprisDoro har tilldelats det prestigefyllda franska designpriset Janus Award för denspecialutvecklade seniortelefonen Doro MemoryPlus 319ph. Telefonen, som ingår iDoros nya och framgångsrika affärsområde Care Electronics, är särskilt utformadför äldre människor med lättare demens och minnessvårigheter. Bakom den vinnandedesignen döljer sig ett nära samarbete mellan Doro och den svenska designbyrånErgonomidesign.Janus Award är ett välrenommerat franskt designpris som instiftades 1953 ochdrivs av det franska designinstitutet, Institut Français Du Design. I jurynsitter ett femtiotal samhälls- och beteendevetare och experter från affärs- ochdesignvärlden som bedömer nya produkter och tjänster på den franska marknaden.Priset delas ut årligen till de produkter och tjänster som bäst lyckas leva upptill de fem designkriterierna; Ergonomi, Estetik, Etik, Ekonomi ochEmotionalitet. Doro MemoryPlus 319ph har tilldelats en Janus Award i designkategorin hälsa -Janus de la Santé.För Doro är den franska designutmärkelsen en fjäder i hatten och som dessutomkan visa sig bli särskilt betydelsefull för den fortsatta framgången medtillväxtområdet Care Electronics i Frankrike, som idag är Doros största marknad.- Vi är väldigt stolta och glada över att få ta emot den här utmärkelsen. Det ärett kvitto på att vi är på rätt spår med vår satsning på Care Electronics,produkter som underlättar vardagen för äldre människor. Dessutom är detglädjande att våra seniorprodukter uppmärksammas från just ett designperspektiv,då den här typen av produkter traditionellt sett har varit begränsade i sin formoch funktionalitet och levt en alltför undanskymd tillvaro på marknaden, sägerJérome Arnaud, VD på Doro.Den prisbelönta telefonen Doro MemoryPlus 319ph lanserades förra hösten och ärsärskilt utvecklad för äldre personer som lider av minnessvårigheter. Designenkombinerar exceptionell enkelhet i form och funktionalitet. Telefonenkännetecknas bland annat av stora minnesknappar med plats för foton och energonomisk utformning för lättare användning och ökad komfort. Telefonen hartagits fram i nära samarbete med Maria Benktzon, professor i Industridesign, ochhennes kollegor på designbyrån Ergonomidesign i Stockholm. - I designarbetet är det viktigt att inse att äldre människor är olika och detfinns ingen exakt gräns för när vi blir gamla. Vi har fokuserat på att göratelefonen tydlig och intuitiv så att man instinktivt förstår hur den skaanvändas. Samtidigt som vi satte användarens behov främst ville vi inte geavkall på det estetiska värdet, säger Maria Benktzon på Ergonomidesign.Doro mottar den franska utmärkelsen i samband med Janus Award-galan i Paris iseptember. För nedladdning av högupplösta bilder klicka här alternativt gå in påwww.doro.se.För ytterligare information vänligen kontakta:Jérome Arnaud, VD, Doro, telefon +33 1 30 07 17 01, e-postjerome.arnaud@doro.com Maria Benktzon, Ergonomidesign, telefon +46 733 61 12 14, e-postmaria.benktzon@ergonomidesign.comFör test av Doros designvinnare, Doro 319ph Memoryplus, vänligen kontakta:Jonas Lidheimer, Sund Kommunikation, telefon +46 739 62 02 92, e-postjonas.lidheimer@sundkommunikation.seOm DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy