Logotype

Doros teknologi för äldre har fortsatta framgångar på den amerikanska marknaden

PressmeddelandeLund, 5 januari 2010Doros teknologi för äldre har fortsatta framgångar på den amerikanska marknadenÖkande global efterfrågan på Doros prisbelönta mobiltelefonerDoro är en ledande och global leverantör av väl utformade och lättanvändatelefoner för aktiva seniorer. Vid årets upplaga av den internationella mässanför hemelektronik, International Consumer Electronics Show (CES ), i Las Vegas(7-10 januari 2010),visar bolaget sitt sortiment av användarvänliga produkter,som fått en bra försäljningsstart i USA. Jérôme Arnaud, VD för Doro, ingår äveni en panel av representanter från branschens ledande bolag vid ett seminariummed titeln ”Evigt ung: Teknisk assistans i livet efter 50.” Doro sällar sigtill den växande raden av företag inriktade på att utforma teknik för senioreroch demonstrerar sitt utbud av produkter vid ”Silvers Summit”, en utställning avprodukter och tjänster som hjälper seniorer att dra nytta av tekniken. I år är utställningsytan för ”Silvers Summit ” 50 procent större än den var2009. ”Efter år av teknisk 'kapprustning', där tillverkare trängt ihop mer ochmer teknik i mindre och mindre enheter, insåg de att deras mor- ochfarföräldrar inte kunde hantera dessa nya enheter. Så nu tar företag som Doroverkligen reda på hur människor faktiskt interagerar med teknik”, säger RobinRaskin, chef för ”Silvers Summit” vid CES. ”Doro leder detta spännandetillväxtområde inom hemelektronik.” ”Bakom det framgångsrika året i USA ligger trettio års försäljning ocherfarenhet från den europiska marknaden samt tester och undersökningar avseniorers behov. Och vi ser en fortsatt växande marknad för smarta ochinnovativa modeller för seniorer”, säger Jéròme Arnaud. ”När man är ung vänjerman sig vid de bekvämligheter som tekniken erbjuder, men när man blir äldre,blir samma teknik svårare att använda. Våra designers har i årtal arbetat medseniorer, testat fingerfärdighet, syn, hörsel och minne. Doro har tagit framett elegant och genomtänkt sortiment för att tillgodose alla behov även när manåldras.” “Doros svenska ursprung är en del i vårt sätt att arbete och bidrar till att vikan vara ledande när det gäller utformning av teknologi för seniorer, vilketmarkeras av att vi kallar vår produktkategori Doro Care”, säger Jérôme Arnaud.”Inom Doro känner vi starkt för dessa produkter.” Doro började sälja sina ergonomiskt utformade telefoner på den amerikanskamarknaden för ett år sedan. Det finns en stor efterfrågan på anpassade ochtilltalande produkter till den växande andelen äldre, vilka är vana vid attmobiltelefonen är en del av deras liv. Med stöd av vetenskapliga studier,enkäter bland seniorer och goda säljsiffror i Europa har Doro fått en bra startför sina produkter som bevisar att teknologin kan anpassas och följa deförändringar som kommer med åldern. Doro tog ytterligare ett steg i oktober, då två modeller (Doro PhoneEasy®410gsm och Doro PhoneEasy® 345gsm) började säljas på den amerikanska marknaden.Samtidigt presenterades ett partnerskap med Consumer Cellular, exklusivleverantör av telefonitjänster till pensionärsorganisationen AARP med drygt 40miljoner medlemmar. Som ett bevis på att Doros produkter uppskattas tilldelades bolaget 2009 deprestigefulla prisen iF Gold Product Design Award samt ”WonderVision Award, somöverräcktes av artisten Stevie Wonder. Doro har sedan dess fått beröm frånanvändare i hela världen, som kommit att uppskatta de lättanvändamobiltelefonerna. För ytterligare information kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 070 918 55 42eller CFO Annette Borén, 070 630 00 09 Doros USA-representant, Christopher Lundström, +1 212 300 6864Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande tisdagen den 5 januari 2010, kl 15:30 CET. Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtvå affärsenheter; Care Electronics och Home Electronics. Bolagets produktersäljs i över 30 länder världen över via en rad återförsäljare, däriblandelektronikbutiker, onlinebutiker och specialiståterförsäljare. 2008 omsattebolaget 363 MSEK. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan,Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com. Doros monternummer på CES 2010: North Hall Booth #3210

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy