Logotype

Doro bildar globala strategiska partnerskap med MyGlucoHealth och Medixine

Sverige, Lund, 2011-02-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Pressmeddelande

Doros lättanvända mobiler kommer att nu att bli en del i en mer användarvänlig diabeteshantering respektive en praktisk lösning med medicineringspåminnelser direkt i mobiltelefonen.

I dag presenterar Doro de första strategiska stegen i sin globala satsning inom ”mHealth”. Doros lättanvända mobiler ska nu leverera program, tjänster och lösningar inom vård- och omsorgsområdet. Med denna utveckling hoppas Doro kunna bidra till att förbättra äldre mobilanvändares hälsa och välbefinnande.

Doros VD och koncernchef, Jérôme Arnaud kommenterade lanseringen: ”Vi har 1,2 miljoner användare, så vi har goda kunskaper om hur en telefon bör utformas och hur användargränssnittet bör se ut för att fungera för äldre personer. Denna kunskap använder vi nu för att anpassa mobiltelefoner till nya, framför allt hälsorelaterade, tjänster. Inom Doro anser vi att övervakning av medicinering och kroniska sjukdomar är två områden där våra mobila hälsolösningar kan vara till nytta. Lanseringen av de två första mHealth-partnerskapen är de första stegen på en ny och spännande resa och nästa kapitel i de enkla mobiltelefonernas utveckling.”

Ytterligare information om Doros partnerskap inom MHealth:
 

MyGlucoHealth
Doro och MyGlucoHealth kommer att erbjuda en gemensam mobillösning, som syftar till att underlätta den dagliga diabeteshanteringen och livet för de berörda diabetikerna. Enligt Världshälsoorgani­sationen lider 220 miljoner människor i världen av diabetes.

MyGlucoHealth är världens första integrerade Bluetooth-aktiverade blodsockermätare. Nu integreras den smidigt med Doros lättanvända mobiltelefon Doro PhoneEasy® 410gsm, anpassad för äldre användare. Då blir det enklare att ladda upp data från ett blodsockertest och samtidigt underlättas vårdpersonalens distansövervakning.

Med Doros lösning samlas data in i realtid och sänds sedan till MyGlucoHealth via sms. Via en portal får användaren omedelbar återkoppling. H��r finns också praktiska råd och resurser som hjälper diabetikerna att hålla engagemanget och motivationen uppe – så att de kan ta kontrollen över sin diabetes och göra vardagen enklare. Dessutom underlättar den för vårdpersonal, eftersom uppgifter från portalen också automatiskt kan överföras till patientens läkare.

John Hendel, ordförande för MyGlucoHealth.com säger: ”Vi har gått samman med många olika mobiloperatörer, däribland Telstra, och har en stark önskan att bibehålla vår ställning som pionjärer inom mHealth. Genom samarbetet med Doro fortsätter vi att gå i täten på det här området, i synnerhet på den marknad som riktar sig till de äldre.”

Medixine
Doro och det finska företaget Medixine kommer att tillhandahålla en påminnelsetjänst via Doros enkla mobiltelefoner. Doro EasyMed Reminder är en integrerad tjänst som gör det lättare att komma ihåg att ta sin medicin vid de föreskrivna tidpunkterna.

Till att börja med kommer den nya tjänsten att erbjudas i Doros telefon Doro PhoneEasy® 338gsm. Via ett sms berättar personen att medicinen har tagits. Medixine-systemet innehåller användarens medicineringsplan och jämför sms-uppgifterna med denna. Om servern inte får ett meddelande om att medicinen har tagits inom en fastställd tidsperiod skickas en påminnelse ut via sms till användarens Doro-telefon.

Familjemedlemmar och vårdpersonal kan också få kopior av påminnelserna. Med hjälp av denna dubbelriktade säkerhetsmekanism kan vårdgivarna övervaka medicineringen på distans. Uppgifterna registreras och presenteras i form av lättlästa rapporter som kan bidra till att receptbelagda läkemedel tas enligt läkarens anvisningar. Detta är viktigt, eftersom många läkemedel måste tas kontinuerligt och vid fastställda tidpunkter för bästa effekt.

En tredjedel av alla människor över 65 års ålder som får mediciner utskrivna, glömmer ofta att ta dem när de ska. Om man dessutom lider av demens eller liknande kan situationen förvärras. Detta får enorma konsekvenser, inte bara för de enskilda individernas hälsa utan också för vården – som i slutändan får försöka lösa de problem som den felaktiga läkemedelshanteringen skapar.

Ett direkt resultat av att befolkningen åldras är att många fler människor kommer att tas in på vårdinstitutioner och att det stora flertalet av dessa kommer att behöva receptbelagda läkemedel. Om dessa personer kan sköta sin medicinering bättre kan de bo kvar hemma längre och därmed minska den ekonomiska börda som en åldrande befolkning medför för samhället.

Dr Tapio Jokinen, VD för Medixine kommenterar: ”Medixine söker hela tiden efter sätt att göra det lättare för människor att använda e-hälsotjänster. Doro-telefonerna är en idealisk plattform för att nå de äldre med mHealth-programmen.”

Jerome Arnaud, VD och koncernchef för Doro, kommenterar partnerskapen: ”Att kunna tillhandahålla mobila hälsolösningar som hjälper de enskilda att sköta sin hälsa och medicinering ger enorma fördelar. Våra lösningar är enkla att använda och ger trygghet till användaren och de anhöriga. Det finns även fördelar för både privata och offentliga vårdgivare med dessa mer kostnadseffektiva system. Vi ser därför fram emot att få arbeta tillsammans med MyGlucoHealth och Medixine, våra första mHealth-partners.”

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2011, kl 08.00 CET.

Om MyGlucoHealth®
MyGlucoHealth Wireless från Entra Health Systems är den första och enda FDA-godkända och CE-certifierade Bluetooth®-aktiverade blodsockermätaren i sitt slag i världen. Med hjälp av ett nätverk för datainsamling i realtid via internet laddas blodsockermätningar upp och hanteras på ett säkert sätt från en mobiltelefon eller pc, vilket innebär att man inte längre behöver föra personliga loggböcker. Mätaren och MyGlucoHealth-nätverket utgör en integrerad plattform via vilken patienter och vårdpersonal kan sköta och behandla diabetes. Automatiska påminnelser till patienterna att testa sig oftare kan skapas i MyGlucoHealth. Familj, vårdpersonal och läkare kan också meddelas automatiskt när testresultaten avviker från de förväntade. MyGlucoHealth ger patienterna mer direkt kontroll över vården och skapar tydliga kommunikationskanaler till läkare och vårdpersonal. Mer information finns på www.myglucohealth.net
 

Om Medixine
Medixine AB specialiserar sig på kommunikationslösningar för hälsovård och välbefinnande via flera olika kanaler. Tyngdpunkten ligger till stor del på mobila lösningar, och man erbjuder verktyg för det pågående paradigmskifte inom vården som innebär att patienterna får makten över sin egen hälsa. Några exempel på Medixinelösningar är övervakning och hantering av kroniska sjukdomar (såsom diabetes och högt blodtryck), populationsbaserade meddelandetjänster och e-bokning. Medixines lösningar används i Europa, Nordamerika och Asien. Mer information finns på www.medixine.com.
 

Om Doro
Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer – en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2010 omsatte bolaget 633 Mkr. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com

         För mer information vänligen kontakta:
         VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,
         eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Ladda ner

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy