Logotype

Doros optionsprogram genomfört

Lund, 2011-04-14 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

I enlighet med det mandat som årsstämman gav bolaget den 23 mars 2011 har samtliga Doros medarbetare erbjudits att köpa teckningsoptioner som ger rätt att om tre år förvärva aktier i Doro till den bestämda aktiekursen 35,30 kronor.

36 medarbetare har tecknat sig för 679 770 teckningsoptioner, inklusive bolagets verkställande direktör som har tecknat sig för 200 000 optioner, vilket motsvarar full tilldelning. Doro AB har tecknat 265 830 optioner för att, efter anmälningstidens utgång, på marknadsmässiga grunder kunna sälja dessa till nya medarbetare.

”Jag är mycket nöjd med att styrelsen föreslog detta motiverande och belönande optionsprogram och att årsstämman godkände det. Det faktum att en så stor andel av optionerna tecknades av våra medarbetare visar att personalen tror på vår strategi”, säger bolagets Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud.

 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2011, kl 10.00 CET.

  

Om Doro
Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer – en växande grupp människor världen över. Med över 35 års erfarenhet inom telekom och försäljning i över 30 länder på fem kontinenter, är Doro idag det världsledande varumärket inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner. Doro skapade kategorin Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationellt erkända designpriser. Bolaget omsatte 633 Mkr under 2010. Doro-aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag.
Läs mer om Doro på www.doro.com

         För mer information vänligen kontakta:
         VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,
         eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy