Logotype

Kommuniké från Doro AB:s extra bolagsstämma 2014

Lund, 2014-08-21 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vid extra bolagsstämma i Doro AB (publ) den 21 augusti 2014 beslutades följande:

  • att anta ett teckningsoptionsprogram omfattande 26 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Doro-koncernen varigenom sammanlagt högst 841.000 teckningsoptioner emitteras där varje teckningsoption under perioden från och med den 22 maj 2017 till och med den 21 juni 2017 berättigar till teckning av en aktie i Doro AB till en kurs motsvarande 135 procent av Doro-aktiens volymviktade genomsnittspris på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 25 augusti 2014 till och med den 29 augusti 2014.

Fullständigt förslag avseende den extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängligt på Doros hemsida, www.doro.se

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Christian Lindholm, +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2014, kl 15.00 CEST.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013 omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy