Logotype

Caretech, Doros förvärv inom digitala trygghetslarm, har tecknat flertalet avtal med svenska kommuner

Lund, 2015-06-23 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

”Försäljningen ligger väl över vår förvärvsplan”, kommenterar Jérôme Arnaud, Doros VD.

Caretech AB, som förvärvades av Doro i februari 2015, har nyligen tagit hem viktiga kontrakt med 37 kommuner inklusive stora kommuner som t ex Borås, Helsingborg och Lund. Caretechs larmcentral i Malmö har nu 80 000 anslutningar.

"Antalet nya vunna kontrakt i Sverige innebär att försäljningen ligger ordentligt före vår förvärvsplan med Caretech och att vi snabbt kan gå vidare med våra strategiska planer, särskilt internationellt " säger Jérôme Arnaud, VD på Doro.

Dessutom har ramavtalet med Sveriges Kommuner och Landstings inköpsenhet (SKL) förlängts till februari 2017.

Bakgrunden till ramavtalet med SKL är ett direktiv från Post- och telestyrelsen och Myndigheten för delaktighet, att de 210 000 analoga care-telefonerna i Sverige måste bytas till modernare och säkrare digitala telefoner innan i utgången av 2017. Idag uppskattas färre än 50 000 av 210 000 trygghetstelefoner vara digitala.

Ramavtalet har tecknats av SKL Kommentus Inköpscentral och omfattade ursprungligen en tvåårsperiod med slut i februari 2015, och har således redan förlängts en gång.

”SKL:s förlängning av avtalet säkerställer konkurrenskraften i vår digitala lösning än mer. I tillägg ser vi redan nu en tydlig ökning av förflyttningen av kommuners trygghetslarm mot digital teknologi, med förfrågningsunderlag som hänvisar till sådana kontrakt” säger Ulf Lindsten, Caretechs VD.

Utöver detta, så expanderar företaget i Norge, där kommunerna Bergen och Oslo använder Caretechs norska larmcentral.

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014 omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2015, kl 09:00 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy