Logotype

Delårsrapport januari-september 2015

Lund, 2015-11-04 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  


Fortsatt hög försäljningstillväxt och stärkt orderbok

Juli – september 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 446,5 Mkr (332,0), en ökning med 34,5 procent.
• Försäljningstillväxten exklusive Caretech var 21,6 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) var 29,7 Mkr (29,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7 procent (8,7).
• Orderingången var 566,3 Mkr (423,7), en ökning på 33,7 procent.
• Orderboken vid periodens slut uppgick till 294,2 Mkr (157,2), en ökning med 87,2 procent.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 22,0 Mkr (24,4).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,95 SEK (1,15).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 32,9 Mkr (14,1).

VD ord
Det är glädjande att återigen konstatera att försäljningen fortsätter att öka starkt. Försäljningen ökade med 34,5 procent till 446,5 Mkr under kvartalet. Justerat för Caretech var tillväxten 21,6 procent. Försäljningstillväxten befäster vår nischposition som den globala marknadsledaren inom lättanvända mobiltelefoner och digitala trygghetslösningar för äldre.

Försäljningstillväxten var bra i kvartalet, trots en negative säsongseffekt i Caretech och en tillfällig nergång i USA och Kanada. Vår växande orderbok bådar gott för kommande kvartal.

Bruttomarginalen och EBIT-marginalen var fortsatt stabila på 36,6 procent (36,6) respektive 6,7 procent (6,9) jämfört med föregående kvartal, Däremot hade säsongsvariationer inom Caretech en viss negativt effekt på gruppens EBIT-marginal och resultatet för region Norden.

Vi förbereder för närvarande vår kommersiella lansering av vår 4G-smartphone –  som annonserades på IFA-mässan i Berlin i september – i Europa under fjärde kvartalet och i USA under första kvartalet 2016. De första leveranserna gjordes i slutet av oktober och kommer att bidra till försäljningen under fjärde kvartalet. Lanseringen har dock redan påverkat orderingången som ökade med 87,2 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Förvärvet av Caretech fortsätter att utvecklas väl och vi fokuserar nu på att stärka vår position utanför Sverige och att utveckla vårt erbjudande för att öka antalet abonnemangskunder och tjänster som ger återkommande intäkter. Vår ambition är att introducera fler liknande konsumenterbjudanden i Storbritannien som vi redan har lanserat i samarbete med BT och Lloyds Pharmacy.

Med vår solida orderbok är vi trygga med vår helårsprognos.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05

Doros delårsrapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en presentation via http://edge.media-server.com/m/p/4k9bqm96 eller via telefon den 4 november kl. 9:00 CET. Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Innan presentationen inleds kommer presentationsmaterialet att finnas tillgängligt på http://corporate.doro.se/investors/financial-reports/financial-reports.

Telefonnummer
Sverige: + 46 (0)8 505 564 74
Frankrike (gratisnummer): 080 5980 144
Storbritannien: +44 (0)20336 453 74
USA: + 1 855 7532 230


Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Bolaget har belönats med ett flertal internationella utmärkelser för sin produktdesign och sina innovationer och är idag global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 277 miljoner kronor (135 miljoner euro). 
Besök Doro på www.doro.com, www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015, kl 07:30 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy