Logotype

Doro AB (publ) slutför förvärv av Caretech AB med apportemission

Lund, 2015-02-18 09:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Nyemitterade Doro-aktier för 78 MSEK placerade i marknaden

Med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 12 maj, 2014, har styrelsen i Doro AB (publ) fattat beslut om att genomföra apportemission av 2 033 772 aktier som betalning till säljarna av Caretech AB för de återstående 36,3 procent av aktierna i Caretech AB, och därmed slutföra förvärvet. Värdet av apportemissionen uppgår till 84,4 MSEK.

Som ett resultat av apportemissionen ökar antalet aktier i Doro till 23 238 255 (21 204 483) och aktiekapitalet ökar till 23 238 255 (21 204 483). Apportemissionen innebär en utspädning för existerande aktieägare på cirka 8,7 procent.

Efter apportemissionen har säljarna av Caretech AB framgångsrikt placerat
1 873 000 aktier till ett värde av 78 MSEK till olika institutionella investerare, och Verdane Capital V har inte längre något aktieinnehav i Doro.

Efter transaktionen äger Caretech AB:s ledning 160 000 aktier i Doro, vilket motsvarar 0,7 procent av utestående aktier och aktiekapital i Doro.

“Jag är mycket nöjd med det förtroende som marknaden visat genom att absorbera de nyemitterade aktierna till en begränsad rabatt i förhållande till Doros aktuella aktiekurs”, säger Jérôme Arnaud, VD och koncernchef för Doro AB.

Bakgrund
Den 16 december, 2014, undertecknade Doro avtal med Verdane Capital V, en ledande nordisk Private Equity-fond, om att förvärva Caretech AB för 240 MSEK på skuldfri basis.

Den 30 januari, 2015, fullföljde Doro det tidigare tillkännagivna förvärvet av 63,7 procent av aktierna i utbyte mot kontant betalning.

Doro hade en option att fram till utgången av februari månad 2015 finansiera kvarvarande köpeskilling till säljarna av Caretech AB med upp till 2 100 000 nyemitterade Doro-aktier, i enlighet med ett mandat från årsstämman den 12 maj, 2014.


För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014 omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015, kl 09:00 CET.

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy