Logotype

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2018

Lund, 2017-10-24 17:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 27 april 2017 har styrelsens ordförande, Johan Andsjö, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2017 röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande,
  • Christoffer Häggblom, Rite Ventures,
  • Carl Rydin, Origo Capital,
  • Johan Andsjö, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2018 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2019.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 är den 16 mars 2018 (sex veckor före årsstämman den 27 april 2018).

 

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Robert Puskaric, ir@doro.com  
   

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).

www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

 

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 17.30 CET.

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy